• Prima   /  Despre CNAS   /  Aparatul central   /  Direcţia pensii și prestații sociale beneficiarilor instituțiilor de forță

  Direcţia pensii și prestații sociale beneficiarilor instituțiilor de forță

   Nume, Prenume     Funcţia          Telefon      E-mail 
     Darie Natalia    şef direcţie       022 257 742        darie.natalia@cnas.gov.md   
     Maxim Liliana    şef-adjunct direcţie          022 257 624    liliana.maxim@cnas.gov.md

   

  Funcţiile de bază ale direcţiei

  1.     Asigurarea stabilirii şi plăţii pensiilor şi prestaţiilor sociale, beneficiarilor instituţiilor de forţă, în strictă conformitate cu prevederile cadrului legislativ-normativ din domeniu. 

  2.     Perfecţionarea cadrului legislativ şi normativ în domeniu, prin înaintarea propunerilor de rigoare.

  3.      Elaborarea materialelor metodice necesare, pentru punerea în aplicare a cadrului legislativ şi normativ, în domeniul stabilirii şi plăţii pensiilor şi prestaţiilor sociale, beneficiarilor instituţiilor de forţă.

   4.      Asigurarea protecţiei informaţiilor atribuite la secretul de stat, prevăzute în Nomenclatorul de informații secretizate în cadrul CNAS.

   5.      Conlucrarea cu ministerele şi organele de resort, pe problemele ce ţin de domeniul dat.

   6.       Întreprinderea acţiunilor, ce ţine de verificarea şi confirmarea autenticităţii datelor prezentate de beneficiari şi instituţiile de forţă.

Arrow Prev

             

             

Arrow Next