• Prima   /  Alte prestaţii sociale   /  Bilete de tratament   /  Reabilitarea medicală a altor categorii

  Reabilitarea medicală a altor categorii

  Prin intermediul Caselor teritoriale de asigurări sociale se repartizează beneficiarilor:

  Bilete pentru reabilitarea medicală altor categorii - persoane îndreptăţite prin Legea cu privire la veterani nr. 190-XV  din  08.05.2003.

  Acte necesare pentru prestarea serviciului:

  Alte categorii - soţii supravieţuitori, inapţi de muncă, ai participanţilor la cel  de-al doilea război mondial sau la acţiunile de luptă în timp de pace din rândul militarilor căzuţi la datorie ori soţii invalizilor de război decedaţi, dacă nu s-au recăsătorit, copiii acestora până la atingerea vârstei de 18 ani sau după această vârstă, dacă îşi continuă studiile în instituţiile de învăţământ la cursurile de zi, până la terminarea studiilor, însă cel mult până la atingerea vârstei de 23 ani, care beneficiază de dreptul la pensie de urmaş în conformitate cu legislaţia în vigoare  prezintă:

  a)     cerere pentru a fi luaţi în evidenţă la CTAS de la domiciliu;

  b)    originalul şi copia actului de identitate, care confirmă cetăţenia Republicii Moldova;

  c)     copia carnetului de muncă (prima şi ultima pagină care conţin înscrieri, pentru soţi şi soţii);

  d)    certificatul de căsătorie;

  e)     certificat de studii pentru copii;

  f)      recomandarea medicală (forma 070E);

  g) certificat de confirmare că în ultimii trei ani nu a beneficiat de bilet prin intermediul altor organe sau de la locul de muncă (direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei, sau, în cazul persoanelor angajate în câmpul muncii, de la  locul de muncă);

  Dreptul la asigurarea cu bilete de tratament balneosanatorial gratuit, conform indicaţiilor medicale îl au:

            -  alte categorii - o dată la trei ani.

   

Arrow Prev

             

             

Arrow Next