• Prima   /  Alte prestaţii sociale   /  Bilete de tratament   /  Bilete de tratament sanatorial pentru alte categorii de persoane

  Bilete de tratament sanatorial pentru alte categorii de persoane

  În conformitate cu Regulamentul privind condiţiile, modul de asigurare, evidenţă şi distribuire a biletelor de tratament sanatorial acordate veteranilor aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 190/2010, Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) efectuează procedurile de achiziţii publice pentru achiziţionarea serviciilor de tratament sanatorial în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

  În scopul executării prevederilor Legii bugetului asigurărilor sociale de stat anuale, care prevede că, organizarea recuperării sănătăţii prin tratament sanatorial a beneficiarilor de drepturi realizate prin sistemul public de asigurări sociale conform Legii nr. 190/2003 cu privire la veterani, se efectuează de către CNAS, care anual încheie contracte privind achiziţionarea biletelor de tratament balneosanatorial cu instituţiile prestatoare de servicii.

  După încheierea contractelor, CNAS repartizează biletele de tratament sanatoriale Caselor Teritoriale de Asigurări Sociale (CTAS). CTAS eliberează, în mod gratuit, bilete de tratament sanatorial altor categorii de persoane - o dată la trei ani.

  Persoanele care au pneumofibroze drept consecinţă a COVID-19, în primele 9 luni după boală, conform trimiterii-extras (Formular nr.027/e) din Fişa medicală a bolnavului de staţionar (Formular nr.003/e-2012) sau Fişa medicală a bolnavului de ambulator (Formular nr.025/e), beneficiază peste rând de bilet de tratament balneosanatorial, indiferent dacă anterior au beneficiat de bilet în modul stabilit.

  Alte categorii de persoane care cad sub incidenţa Legii nr. 190/2003 sunt:

  - soţii participanţilor la cel de-al Doilea Război Mondial sau la acţiuni de luptă în timp de pace din rândurile militarilor căzuţi la datorie, precum şi soţii persoanelor cu dizabilităţi de pe urma războiului decedate, care se aflau în relaţii de căsătorie cu militarii căzuţi la datorie sau cu persoanele cu dizabilităţi de pe urma războiului decedate la data decesului persoanelor respective;

  - copiii participanţilor la acţiuni de luptă în timp de pace din rândurile militarilor căzuţi la datorie, precum şi copiii persoanelor cu dizabilităţi de pe urma războiului decedate, până la atingerea vârstei de 18 ani sau după această vârstă, dacă îşi continuă studiile în instituţiile de învăţământ la cursurile de zi, până la terminarea studiilor (însă cel mult până la atingerea vârstei de 23 de ani).

  Pentru a beneficia de bilet de tratament sanatorial soţii supravieţuitori depun la CTAS de la locul de domiciliu, cerere cu prezentarea următoarelor documente:

  a) originalul şi copia actului de identitate, care confirmă cetăţenia Republicii Moldova;

  b) adeverinţa pentru primirea biletului de tratament (formular nr.070/e, după caz, formular nr.027/e, formular nr.003/e-2012 sau formular nr.025/e), în original;

  c) originalul şi copia primei şi ultimei pagini a carnetului de muncă care conţin înscrieri;

  d) originalul şi copia certificatului de căsătorie sau actele de stare civilă care să confirme statutul de soţ supravieţuitor;

  Pentru a beneficia de bilet de tratament sanatorial copiii depun la CTAS de la locul de domiciliu, cerere cu prezentarea următoarelor documente:

  a) originalul şi copia certificatului de naştere sau după caz, actul de identitate, care confirmă cetăţenia Republicii Moldova;

  b) adeverinţa pentru primirea biletului de tratament (formular nr.070/e, după caz, formular nr.027/e, formular nr.003/e-2012 sau formular nr.025/e), în original;

  c) originalul certificatului de studii - dacă îşi continuă studiile în instituţiile de învăţământ la cursurile de zi, până la terminarea studiilor (însă cel mult până la atingerea vârstei de 23 de ani).

   

Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY