• Prima   /  Alte prestaţii sociale   /  Bilete de tratament   /  Bilete de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor

  Bilete de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor

  În conformitate cu pct. 38 al Regulamentului de funcţionare a taberelor de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 334 din 23.04.2009, Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) efectuează procedurile de achiziţii publice pentru organizarea odihnei şi întremării sănătăţii copiilor în perioada de vară în conformitate cu prevederile Legii  nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice.

  În scopul executării prevederilor Legii bugetului asigurărilor sociale de stat anual, care prevede că, organizarea odihnei şi întremării sănătăţii copiilor se efectuează de către CNAS, cu participarea sindicatelor, CNAS anual încheie contracte privind achiziţionarea serviciilor de organizare  a odihnei şi întremării sănătăţii copiilor  şi adolescenţilor cu instituţiile prestatoare de servicii (tabere).

  După încheierea contractelor, CNAS transmite biletele de odihnă Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM). CNSM repartizează biletele de odihnă centrelor sindicale naţional ramurale, care la rândul său le repartizează organizaţiilor sindicale, unităţilor economice. Organizaţiile sindicale, unităţile economice repartizează, în mod gratuit, biletele de odihnă, angajaţilor care au copii în vârstă de la 7 ani până la 18 ani, în baza procesului verbal al comisiei din cadrul unităţii, indiferent dacă părinţii sunt membri sindicali sau nu.

  Pentru a beneficia de bilet de odihnă angajatul depune la locul de muncă cerere cu  următoarele documente :

  - Adeverinţa de naştere a copilului, în original şi copie;

  - Certificat medical eliberat de medicul de familie, în original.

   

   

Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY