• Prima   /  Alte prestaţii sociale   /  Bilete de tratament   /  Bilete gratuite de tratament în instituţiile balneosanatoriale şi de plată a compensaţiei băneşti, în schimbul biletelor, persoanelor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobâl şi colaboratorilor subdiviziunilor de risc deosebit, care s-au îmbolnăvit de boală actinică sau au devenit persoane cu dizabilităţi

  Bilete pentru persoanele participante la C.A.E. Cernobîl

  Bilete de tratament balneosanatorial  pentru persoanele care au participat la lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobâl şi colaboratorilor subdiviziunilor de risc deosebit, care s-au îmbolnăvit de boală actinică

   Pentru  persoanele care au participat la lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobâl şi colaboratorilor subdiviziunilor de risc deosebit, care s-au îmbolnăvit de boală actinică sau au  devenit invalizi - persoane îndreptăţite prin Legea nr. 909 din 30.01.1992 ,,Privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobâl".

   Categoriile  de persoane:

   1. Dreptul la asigurare anuală, peste rând, cu bilete gratuite (în cazul indicaţiilor medicale) la instituţiile balneo-sanatoriale îl au persoanele care s-au îmbolnăvit şi au suferit de boală actinică cauzată de avaria de la C.A.E. Cernobâl, precum şi invalizii a căror invaliditate este în legătură cauzală cu catastrofa de la Cernobâl, inclusiv:

  a) persoanele (temporar îndreptate sau trimise în delegaţie) care au participat la lichidarea consecinţelor avariei în zona de înstrăinare sau la alte lucrări la C.A.E. Cernobâl;

  b) militarii, lucrătorii organelor afacerilor interne, supuşii militari recrutaţi în cantonamente speciale, cei care şi-au satisfăcut în perioada respectivă serviciul în Forţele Armate, în trupele şi organele Comitetului pentru Securitatea Statului, în trupele de interne şi cele de căi ferate, în alte formaţiuni şi au fost atraşi la lucrări de lichidare a consecinţelor avariei în zona de înstrăinare sau la alte lucrări la C.A.E. Cernobâl;

  c) persoanele care au venit în anul 1986 din zona de înstrăinare şi au primit cetăţenia Republicii Moldova.

   2. Dreptul la asigurare anuală, în mod prioritar, cu bilete gratuite (în cazul indicaţiilor medicale) la instituţiile balneo-sanatoriale îl au persoanele (temporar îndreptate sau trimise în delegaţie) care au participat în anii 1986-1987 la lucrările de lichidare a consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobâl, în zona de înstrăinare, precum şi militarii, lucrătorii organelor afacerilor interne, supuşii militari recrutaţi în cantonamente speciale, cei care şi-au satisfăcut în această perioadă serviciul în Forţele Armate, în trupele şi organele Comitetului pentru Securitatea Statului, în trupele de interne şi cele de căi ferate, în alte formaţiuni militare şi care au îndeplinit lucrări de lichidare a consecinţelor avariei în cauză în zona de înstrăinare.

  3. Dreptul la asigurare anuală cu bilete (în cazul indicaţiilor medicale) îl au persoanele (temporar îndreptate sau trimise în delegaţie) care au participat în anii 1988-1990 la lucrările de lichidare a consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobâl, în zona de înstrăinare, precum şi militarii recrutaţi, în cantonamente speciale, cei care şi-au satisfăcut în această perioada serviciul în Forţele Armate, în trupele şi organele Comitetului pentru Securitatea Statului, în trupele de interne şi în cele de căi ferate, în alte formaţiuni militare  şi care au îndeplinit lucrări de lichidare a consecinţelor avariei în zona de înstrăinare.

  4. Dreptul la asigurare anuală cu bilete gratuite (în cazul indicaţiilor medicale) la instituţiile balneo-sanatoriale şi la alte instituţii de fortificare a sănătăţii îl au copiii născuţi după 26 aprilie 1986, până la atingerea vârstei de 18 ani, unul din părinţii cărora a avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobâl, precum şi copiii lor evacuaţi din zona de înstrăinare.

   5. Dreptul la asigurare anuală, peste rând, cu bilete gratuite îl au colaboratorii subdiviziunilor de risc deosebit, care s-au îmbolnăvit de boala actinică sau au devenit invalizi, din rândul militarilor şi angajaţilor civili din rândurile Forţelor Armate ale fostei U.R.S.S., ale trupelor şi organelor Ministerului Securităţii Naţionale, trupelor interne, trupelor de căi ferate şi ale altor formaţiuni militare, din rândurile personalului de conducere şi efectivului de trupă din cadrul organelor afacerilor interne, care au participat nemijlocit la:
  a) experimentarea armei nucleare în atmosferă şi a substanţelor radioactive de luptă, la aplicaţiile în cadrul cărora a fost folosită o astfel de armă, până la data încetării reale a acestor experienţe şi aplicaţii;
   b) experimentări subterane ale armei nucleare în condiţiile unor niveluri de radiaţie depăşite şi ale altor factori distructivi ai armei nucleare; 
   c) asamblarea armei nucleare (efectivele unor subdiviziuni);
   d) lichidarea avariilor la instalaţiile nucleare ale navelor de suprafaţă şi submarinelor, precum şi la alte obiective militare;
  e) experimentări subterane  ale  armei  nucleare, la executarea  şi asigurarea lucrărilor de colectare  şi  îngropare  a   substanţelor radioactive.

  Acte necesare:

  - cererea pentru eliberarea biletului, anual până la 25 ianuarie
  -  certificatul medical - Formularul-070/e eliberat de medicul de familie, cu recomandări privind profilul instituţiei de recuperare;
   - originalul şi copia buletinului de identitate (sau paşaportului de tip vechi), sau, după caz, originalul şi copia certificatului de naştere al copilului; 
   - originalul şi copia legitimaţiei de participare la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobâl sau experienţelor nucleare, avariilor cu radiaţie ionizantă şi a consecinţelor acestora la obiectivele atomice civile sau militare;
  - originalul şi copia certificatului Comisiei Expertiză Medicală a Vitalităţii, care confirmă că stabilirea invalidităţii este cauzată de avaria de la Cernobâl sau experienţele nucleare, avariile cu radiaţie ionizantă şi consecinţele acestora la obiectivele atomice civile sau militare;
  - certificatul de la locul de muncă, prin care se confirmă că nu a beneficiat de bilet prin intermediul unităţii în care este angajat (pentru persoanele angajate în muncă);
  - certificatul de la Secţia/Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei, prin care se confirmă că nu a beneficiat de bilet prin intermediul acesteia;
   - beneficiarilor de pensii pe linia Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informaţii şi Securitate, Serviciului Grăniceri, Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, Centrului pentru Combaterea  Crimelor Economice şi Corupţiei, Departamentului Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei - certificatul de la autoritatea respectivă de pensionare, prin care se confirmă că nu a beneficiat de bilet prin intermediul acesteia.

   

Arrow Prev

             

             

Arrow Next