• Prima   /  Alte prestaţii sociale   /  Bilete de tratament   /  Bilete de tratament sanatorial pentru persoanele care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl

  Bilete de tratament sanatorial pentru persoanele care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl

  În conformitate cu Regulamentul privind modul de asigurare cu bilete gratuite de tratament în instituţiile balneosanatoriale şi de plată a compensaţiei băneşti, în schimbul biletelor, persoanelor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl şi colaboratorilor subdiviziunilor de risc deosebit, care s-au îmbolnăvit de boală actinică sau au devenit persoane cu dizabilităţi, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1152/2008, Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) efectuează procedurile de achiziţii publice pentru achiziţionarea serviciilor de tratament sanatorial în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

  În scopul executării prevederilor Legii bugetului asigurărilor sociale de stat anuale, care prevede că, organizarea recuperării sănătăţii prin tratament sanatorial a beneficiarilor de drepturi realizate prin sistemul public de asigurări sociale conform Legii nr. 909/1992 cu privire la protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl şi Hotărârii Guvernului nr. 575/1992 cu privire la acordarea de înlesniri colaboratorilor subdiviziunilor de risc deosebit, care s-au îmbolnăvit de boală actinică sau au devenit persoane cu dizabilităţi, se efectuează de către CNAS, care anual încheie contracte privind achiziţionarea biletelor de tratament balneosanatorial cu instituţiile prestatoare de servicii.

  După încheierea contractelor, CNAS repartizează biletele de tratament sanatorial Caselor Teritoriale de Asigurări Sociale (CTAS). CTAS eliberează anual, în mod gratuit, biletele de tratament sanatorial persoanelor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl, după cum urmează:

  a) persoanele (temporar îndreptate sau trimise în delegaţie) care au participat în anii 1986-1987 la lucrările de lichidare a consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl în zona de înstrăinare, precum şi militarii, lucrătorii organelor afacerilor interne, supuşii militari recrutaţi în cantonamente speciale, cei care şi-au satisfăcut în această perioadă serviciul în Forţele Armate, în trupele şi organele Comitetului pentru Securitatea Statului, în trupele de interne şi cele de căi ferate, în alte formaţiuni militare şi care au îndeplinit lucrări de lichidare a consecinţelor avariei în cauză în zona de înstrăinare;

  b) persoanele (temporar îndreptate sau trimise în delegaţie) care au participat în anii 1988-1990 la  lucrările de lichidare a consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, în zona de înstrăinare, precum şi militarii recrutaţi, în cantonamente speciale, cei care şi-au satisfăcut în această perioadă serviciul în Forţele Armate, în trupele şi organele Comitetului pentru Securitatea Statului, în trupele de interne şi în cele de căi ferate, în alte formaţiuni militare şi care au îndeplinit lucrări de lichidare a consecinţelor avariei în zona de înstrăinare;

  c) colaboratorii subdiviziunilor de risc deosebit, care s-au îmbolnăvit de boală actinică sau au devenit persoane cu dizabilităţi, din rândul militarilor şi angajaţilor civili din rândurile Forţelor Armate ale fostei U.R.S.S., ale trupelor şi organelor Ministerului Securităţii Naţionale, trupele interne, trupelor de căi ferate şi ale altor formaţiuni militare, din rândurile personalului de conducere şi efectivului de trupă din cadrul organelor afacerilor interne, care au participat nemijlocit la:

  - experimentarea armei nucleare în atmosferă şi a substanţelor radioactive de luptă, la aplicaţiile în cadrul cărora a fost folosită o astfel de armă, până la data încetării reale a acestor experienţe şi aplicaţii;

  - experimentării subterane ale armei nucleare în condiţiile unor niveluri de radiaţie depăşite şi ale altor distructivi ai armei nucleare;

  - asamblarea armei nucleare (efectivele unor subdiviziuni);

  - lichidarea avariilor la instalaţiile nucleare ale navelor de suprafaţă şi submarinelor, precum şi la alte obiective militare;

  - experimentări subterane ale armei nucleare, la executarea şi asigurarea lucrărilor de colectare şi îngropare a substanţelor radioactive.

  d) persoanele care au venit în anul 1986 din zona de înstrăinare şi au primit cetăţenia Republicii  Moldova;

  e) copiii născuţi după 26 aprilie 1986, până la atingerea vârstei de 18 ani, unul din părinţii cărora a avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl, precum şi copii evacuaţi din zona de înstrăinare.

  Pentru a beneficia de bilet de tratament sanatorial persoanele care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl, depun la CTAS de la locul de domiciliu, până la data de 25 ianuarie a anului de gestiune, cerere cu prezentarea următoarelor documente:

  a) adeverinţa pentru primirea biletului de tratament (formular nr.070/e);

  b) originalul şi copia actului de identitate, care confirmă cetăţenia Republicii Moldova, sau, după caz, originalul şi copia certificatului de naştere al copilului;

  c) originalul şi copia legitimaţiei de participare la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl sau experienţelor nucleare, avariilor cu radiaţie ionizată şi a consecinţelor acestora la obiectivele atomice civile sau militare;

  d) originalul şi copia certificatului Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau a structurilor acestuia, sau a Comisiei de litigii de pe lângă Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale, care confirmă că stabilirea dizabilităţii este cauzată de avaria de la Cernobîl sau experienţele nucleare, avariile cu radiaţie ionizantă şi consecinţele acestora la obiectivele atomice civile sau militare;

  e) certificatul de la locul de muncă, prin care se confirmă că nu a beneficiat de bilet prin intermediul unităţii în care este angajat (pentru persoanele angajate în muncă);

  f) certificatul de la Secţia/Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei, prin care se confirmă că nu a beneficiat de bilet prin intermediul acesteia.

   

   

   

Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY