• Prima   /  Alte prestaţii sociale   /  Bilete de tratament   /  Bilete de tratament balneosanatorial persoanelor asigurate

  Bilete de tratament balneosanatorial pentru persoanele asigurate

    Dreptul la asigurarea cu bilete de tratament balneosanatorial gratuit, conform indicaţiilor medicale îl au persoanele asigurate:

  1.  Biletele de tratament pentru  persoanele asigurate din entităţile în care nu există organizaţie sindicală primară se eliberează de către CNAS prin intermediul CTAS.

  2. Biletele de tratament pentru persoanele asigurate din entităţile în care  există organizaţie sindicală primară se eliberează de către CNSM prin intermediul CSNR.

  3. Biletele gratuite pentru continuarea reabilitării medicale prin tratament sanatorial în secţiile specializate, nemijlocit după externarea din instituţiile medicale după infarct miocardic acut, care se eliberează nemijlocit în aparatul central al Casei Naţionale de Asigurări Sociale.

  Acte necesare pentru prestarea serviciului:

  Persoanele asigurate după infarct miocardic acut  prezintă:

  a)      cerere pentru eliberarea biletului;

  b)      originalul şi copia actului de identitate, care confirmă cetăţenia Republicii Moldova;

  c)      carnetul de muncă (prima şi ultima pagină care conţin înscrieri) sau certificat eliberat de entitate, care confirmă angajarea în câmpul muncii, la data îmbolnăvirii;

  d)     recomandarea medicală eliberată de Institutul de Cardiologie sau de instituţia medico-sanitară, susţinută de Dispensarul Institutului de Cardiologie (forma 070E) ;

  e)      certificat-recomandarea medicului curant, eliberat de Institutul de Cardiologie sau de instituţia medico-sanitară, susţinută de Dispensarul Institutului de Cardiologie;

  f)       originalul şi copia extrasului din fişa medicală a bolnavului de staţionar, în care este indicat necesitatea continuării, nemijlocit după externare din instituţia medicală după infarct miocardic acut, a tratamentului de reabilitare în secţia specializată a sanatoriului.

   

  Asiguratului i se eliberează din contul bugetului asigurărilor sociale de stat cel mult un bilet o dată la trei ani consecutivi.

  Biletele gratuite pentru continuarea reabilitării medicale prin tratament sanatorial în secţiile specializate, nemijlocit, se eliberează după externarea din instituţiile medicale după infarct miocardic acut.

   

Arrow Prev

             

             

Arrow Next