• Prima   /  Alte prestaţii sociale   /  Bilete de tratament   /  Reabilitarea medicală veteranilor muncii

  Bilete pentru reabilitarea medicală veteranilor muncii

  Prin intermediul Caselor teritoriale de asigurări sociale se repartizează beneficiarilor:

  Bilete pentru reabilitarea medicală veteranilor muncii - persoane îndreptăţite prin Legea cu privire la veterani nr. 190-XV  din  08.05.2003.

  Acte necesare pentru prestarea serviciului:

  Veteranii muncii  prezinta:

  a)     cerere pentru a fi luaţi în evidenţă la CTAS de la domiciliu;

  b)    originalul şi copia actului de identitate, care confirmă cetăţenia Republicii Moldova;

  c)     copia carnetului de muncă (prima şi ultima pagină care conţin înscrieri);

  d)    originalul şi copia legitimaţiei privind distincţiile de stat (dacă a fost decorat) pentru activitate în muncă;

  e)     recomandarea medicală (forma 070E);

  f)      certificat de confirmare că în ultimii trei ani nu a beneficiat de bilet prin intermediul altor organe sau de la locul de muncă (direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei, sau, în cazul persoanelor angajate în câmpul muncii, de la  locul de muncă);

  g)     certificat de la primarie, ce confirmă dacă beneficiarul deţine cotă de teren agricol.

  Dreptul la asigurarea cu bilete de tratament balneosanatorial gratuit, conform indicaţiilor medicale îl au:

   veteranii muncii   - o dată la trei ani.

   

Arrow Prev

             

             

  

Arrow Next