• Prima   /  Alte prestaţii sociale   /  Bilete de tratament   /  Bilete de tratament sanatorial pentru veteranii de război

  Bilete de tratament sanatorial pentru veteranii de război

  În conformitate cu Regulamentul privind condiţiile, modul de asigurare, evidenţă şi distribuire a biletelor de tratament sanatorial acordate veteranilor aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 190/2010, Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) efectuează procedurile de achiziţii publice pentru achiziţionarea serviciilor de tratament sanatorial în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

  În scopul executării prevederilor Legii bugetului asigurărilor sociale de stat anuale, care prevede că, organizarea recuperării sănătăţii prin tratament sanatorial a beneficiarilor de drepturi realizate prin sistemul public de asigurări sociale conform Legii nr. 190/2003 cu privire la veterani, se efectuează de către CNAS, care anual încheie contracte privind achiziţionarea biletelor de tratament balneosanatorial cu instituţiile prestatoare de servicii.

  După încheierea contractelor, CNAS repartizează biletele de tratament sanatoriale Caselor Teritoriale de Asigurări Sociale (CTAS). CTAS/CNAS eliberează, în mod gratuit, bilete de tratament sanatorial veteranilor de război - o dată la trei ani.

  Pentru a beneficia de bilet de tratament sanatorial veteranii de război depun cerere la CTAS de la locul de domiciliu, iar veteranii de război din rândul instituțiilor de forță al căror identitate și calitate se încadrează în condițiile Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat, depun cerere la CNAS.

  Persoanele care au pneumofibroze drept consecinţă a COVID-19, în primele 9 luni după boală, conform trimiterii-extras (Formular nr.027/e) din Fişa medicală a bolnavului de staţionar (Formular nr.003/e-2012) sau Fişa medicală a bolnavului de ambulator (Formular nr.025/e), beneficiază peste rând de bilet de tratament balneosanatorial, indiferent dacă anterior au beneficiat de bilet în modul stabilit.

  La cerere se prezintă următoarele documente:

  a) originalul şi copia actului de identitate, care confirmă cetăţenia Republicii Moldova;

  b) originalul şi copia legitimaţiei de veteran sau participant la război;

  c) adeverinţa pentru primirea biletului de tratament (formular nr.070/e, după caz formular nr.027/e, formular nr.003/e-2012 sau formular nr.025/e), în original;

  d) după caz, originalul şi copia primei şi ultimei pagini a carnetului de muncă care conţin înscrieri.

   

   

Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY