• Prima   /  Alte prestaţii sociale   /  Indemnizaţii   /  Indemnizaţie viageră sportivilor de performanţă

    Indemnizaţie viageră sportivilor de performanţă

    În baza Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calcul şi de plată a indemnizaţiei viagere sportivilor de performanţă nr. 917 din 07.11.2014 plata indemnizaţiei viagere sportivilor de performanţă se efectuează lunar de către Casa Naţională de Asigurări Sociale. Plata indemnizației se efectuează prin modalitatea de plată selectată de beneficiar şi disponibilă în cadrul serviciului guvernamental de plăţi electronice (MPay). Evidenţa plăţii indemnizațiilor se efectuează de către Casa Națională de Asigurări Sociale.  

    Casa Naţională de Asigurări Sociale efectuează plata indemnizaţiei viagere sportivilor de performanţă din data şi în cuantumul indicate în ordinul prezentat de către Ministerul Tineretului şi Sportului. Cuantumul indemnizaţiei viagere se stabileşte conform prevederilor Hotărârii Guvernului nominalizat.

    Sumele indemnizației viagere stabilite și neprimite de beneficiar în decurs de 12 luni consecutive se suspendă. Plata indemnizației viagere se reia în baza cererii beneficiarului sau reprezentantului desemnat prin procură și a actului de identitate al solicitantului, depuse la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, şi se achită retroactiv pentru un termen ce nu depășește 3 ani premergători lunii adresării, dar nu mai devreme de luna suspendării. 

    Indemnizaţia viageră se achită în numerar, pentru luna în curs.

Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY