• Prima   /  Plata prestaţiilor   /  Lista prestatorilor de servicii de plată

  Modul de plată

  Plata prestaţiilor sociale (pensii, indemnizaţii, alocaţii, ş.a.) se efectuează lunar, pentru luna curentă, prin modalitatea de plată selectată de beneficiar şi disponibilă în cadrul serviciului guvernamental de plăţi electronice (MPay).

  La obţinerea unui drept social, beneficiarul de prestaţii sociale poate selecta prestatorul de servicii de plată prin intermediul căuia doreşte să primească prestaţia.

  Poate opta pentru a primi prestaţia socială prin intermediul Î.S. “Poşta Moldovei” sau prin intermediul instituţiilor financiare (prin card bancar).

  Beneficiarii care au selectat primirea prestaţiei sociale prin interemdiul Î.S. “Poşta Moldovei”, pot ridica banii de la orice oficiu poştal din ţară, indiferent de domiciliu, iar cei care au selectat primirea prestaţiei prin intermediul cardului bancar, pot solicita deschiderea unui card bancar social, cu menţiunea primirii tuturor prestaţiilor sociale la cardul bancar.

  Lista prestatorilor disponibili în cadrul serviciului  guvernamental de plăţi electronice (MPay) poate fi gasită accesînd https://mpay.gov.md/Info/Partners .

  Sumele prestaţiilor sociale stabilite și neprimite de beneficiari în decurs de 12 luni consecutive se suspendă (prentru beneficiarii care primesc prestaţiile sociale prin intermediul Î.S. “Poşta Moldovei).

  Plata prestaţiilor sociale se reia, în condițiile prevăzute de legislație din domeniu, în baza cererii beneficiarului sau reprezentantului desemnat prin procură și a actului de identitate al solicitantului, depuse la casa teritorială de asigurări sociale.

   

Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY