• Prima   /  Relații internaţionale   /  Informaţii utile pentru lucrătorii migranţi

  Pensii şi alte prestaţii de asigurări sociale

  În cazul stabilirii pensiei pentru limită de vârstă în baza prevederilor Acordurilor bilaterale în domeniul securităţii sociale, la care Republica Moldova este parte, este necesar ca solicitantul să depună o cerere la CNAS, prezentând următoarele documente în original şi copie:

  -         actul de identitate al solicitantului

  -         carnetul de muncă

  -         contractul de muncă

  -         certificat ce confirmă perioada stagiului de cotizare (în cazul prestării activităţii prin cumul)

  -         diploma de studii superioare la zi

  -         livretul militar (după caz)

  -         certificatul de căsătorie

  -         certificatul de naştere a copilului (după caz)

  -         certificatul privind venitul asigurat în perioada din 1984 până la 1998 (certificatul de salariu)

  -         certificat de reorganizare/redenumire a organizaţiilor

  -         referinţele bancare potrivit normelor internaţionale (IBAN şi SWIFT CODE) şi să indice valuta în care să fie efectuat transferul

  -   certificat de schimbare a numelui, prenumelui (după caz).

   

   

  În cazul stabilirii pensiei de urmaş în baza prevederilor Acordurilor bilaterale în domeniul securităţii sociale, la care Republica Moldova este parte, este necesar ca solicitantul să depună o cerere la CNAS, prezentând următoarele documente în original şi copie:

  -         actul de identitate al solicitantului

  -         carnetul de muncă

  -         contractul de muncă

  -         certificat ce confirmă perioada stagiului de cotizare (în cazul prestării activităţii prin cumul)

  -         diploma de studii superioare la zi

  -         livretul militar (după caz)

  -         certificatul de căsătorie

  -         certificatul de naştere a copilului

  -         certificatul privind venitul asigurat în perioada din 1984 până la 1998 (certificatul de salariu)

  -         certificat de reorganizare/redenumire a organizaţiilor

  -         certificatul de deces

  -         certificatul de studii a copiilor, începând cu vârsta de 18 ani

  -         referinţele bancare potrivit normelor internaţionale (IBAN şi SWIFT CODE) şi să indice valuta în care să fie efectuat transferul.

   

  În cazul stabilirii pensiei pentru invaliditate în baza prevederilor Acordurilor bilaterale în domeniul securităţii sociale, la care Republica Moldova este parte, este necesar ca solicitantul să depună o cerere la CNAS, prezentând următoarele documente în original şi copie:

  -         actul de identitate al solicitantului

  -         carnetul de muncă

  -         contractul de muncă

  -         certificat ce confirmă perioada stagiului de cotizare (în cazul prestării activităţii prin cumul)

  -         diploma de studii superioare la zi

  -         livretul militar (după caz)

  -         certificatul de căsătorie

  -         certificatul de naştere a copilului (după caz)

  -         certificatul privind venitul asigurat în perioada din 1984 până la 1998 (certificatul de salariu)

  -         certificat de reorganizare/redenumire a organizaţiilor

  -         raportul medical

  -         referinţele bancare potrivit normelor internaţionale (IBAN şi SWIFT CODE) şi să indice valuta în care să fie efectuat transferul.

   

  În cazul acordării ajutorului de deces în baza prevederilor Acordurilor bilaterale în domeniul securităţii sociale, la care Republica Moldova este parte, este necesar ca solicitantul să depună o cerere la CNAS, prezentând următoarele documente în original şi copie:

          - actul de identitate al solicitantului

          - certificatul de deces

          - actele de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul

          - carnetul de muncă al decedatului

          - legitimaţia de pensionar

          - acte ce confirmă cheltuieli ocazionate de deces

  -        referinţele bancare potrivit normelor internaţionale (IBAN şi SWIFT CODE) şi să indice valuta în care să fie efectuat transferul

   

  Pentru eliberarea certificatului ce confirmă faptul beneficierii de pensie în sistemul public de asigurări sociale de stat al Republicii Moldova, este necesar de completat o cerere la care să fie anexate copiile următoarelor documente, documentele urmează a fi prezentate în original şi în copie:

  -         actul de identitate al solicitantului

  -         legitimaţia de pensionar (după caz)

  -         procura (după caz).

   

  Pentru eliberarea certificatului ce confirmă faptul beneficierii de indemnizaţie unică la naşterea copilului, indemnizaţie pentru creşterea/îngrijirea copilului în sistemul public de asigurări sociale de stat al Republicii Moldova, este necesar de completat o cerere la care să fie anexate copiile următoarelor documente, documentele urmează a fi prezentate în original şi în copie:

  -         actele de identitate ale părinţilor

  -         certificatul de căsătorie

  -         certificatul de divorţ (după caz)

  -         certificatul de naştere a copilului (copiilor)

  -         procura (după caz).

   

  Pentru eliberarea certificatului ce confirmă achitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat în sistemul public de asigurări sociale de stat al Republicii Moldova, este necesar de completat o cerere la care să fie anexate copiile următoarelor documente, documentele urmează a fi prezentate în original şi în copie:

  -         actul de identitate al solicitantului

  -         carnetul de muncă

  -         procura (după caz).

   

   

   

Arrow Prev

             

             

  

Arrow Next