• Intrebări frecvente adresate de lucrătorii migranţi

  Republica Moldova încheie acorduri bilaterale în domeniul asigurărilor sociale cu diferite ţări. Ce presupun aceste documente şi care sunt beneficiile pentru cetăţenii tării noastre?

  În prezent avem semnate 16 acorduri bilaterale în domeniul securităţii sociale, dintre care CNAS aplică 14 documente. Putem să diferenţiem aceste acorduri în două categorii: prima categorie ar fi acordurile bazate pe principiul teritorialităţii, iar cea de-a doua - pe principiul proporţionalităţii. În prima categorie de acorduri se includ acordurile cu Federaţia Rusă, Ucraina, Belarus, Azerbaidjan şi Uzbekistan, iar în a doua categorie - România, Portugalia, Bulgaria, Luxemburg, Austria, Estonia, Cehia, Polonia şi Ungaria. Încă două acorduri bazate pe principiul proporţionalităţii au fost semnate recent cu Belgia şi Lituania, însă acestea vor intra în vigoare după ce vor fi ratificate şi vor fi îndeplinite toate procedurile legale din partea ambelor state.

  Сum are loc, de fapt, stabilirea pensiilor conform acordurilor bilaterale bazate pe principiul teritorialităţii?

   De exemplu, persoana a realizat un stagiu de cotizare pe teritoriul Republicii Moldova, dar la atingerea vârstei de pensionare sau chiar după stabilirea pensiei a decis să-şi schimbe locul de trai permanent, în unul din statele cu care avem încheiate astfel de acorduri bazate pe principiul teritorialităţii. În acest caz persoanei i se va stopa dreptul la pensie în Republica Moldova şi îi va fi stabilită o altă pensie după noul loc de trai în statul de destinaţie în conformitate cu legislaţia acestui stat.

   Pentru a beneficia în Moldova de pensie minimă trebuie să confirmi 15 ani de stagiu de cotizare (muncă). Dar dacă persoana a lucrat 14 ani şi 9 luni şi a plecat la muncă în altă ţară cu care Republica Moldova a semnat un acord bilateral, ea nu va beneficia de prestaţii sociale?

  Dacă vorbim despre legislaţia naţională, într-adevăr o persoană care nu a realizat minim 15 ani de stagiu de cotizare, pe teritoriul Republicii Moldova odată cu atingerea vârstei de pensionare va beneficia doar de o alocaţie socială din partea statului care astăzi este de 130 de lei. În cazul în care în Moldova ea nu a acumulat un stagiu minim, dar s-a angajat la muncă legal în una dintre ţările cu care ţara noastră are semnat un acord în domeniul securităţii sociale, atunci are şansa de a acumula perioada de stagiu care îi lipseşte, pentru a dobândi dreptul la pensie. Semnarea acordurilor bilaterale în domeniul securităţii sociale permite totalizarea stagiului de cotizare, la atingerea vârstei de pensionare cetăţeanul are dreptul să i se calculeze întreg stagiul de cotizare (de muncă) realizat, atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât şi în statul în care a activat în mod legal pentru a primi dreptul de a beneficia de pensie. De exemplu, dacă stagiul de cotizare în Republica Moldova constituie 14 ani şi 9 luni, iar în Bulgaria - 5 ani, atunci persoana deja are dreptul la pensie minimă în ţara noastră. Un stagiu total de 19 ani şi 9 luni îi oferă cetăţeanului dreptul la pensie care va fi calculată proporţional contribuţiilor de asigurări sociale transferate în BASS pe parcursul a 14 ani şi 9 luni. Mai târziu, la atingerea vârstei de pensionare îi va fi acordată prestaţia corespunzătoare şi din partea statului cu care CNAS a semnat un acord bilateral.

  Să presupunem că un cetăţean al Republicii Moldova o decis să se mute cu traiul permanent în una din ţările cu care a fost încheiat un acord bazat pe principiul teritorialităţii. Poate el să aleagă în care ţară va primi pensia?

  O condiţie de bază a acestui tip de acord este strămutarea locului permanent de trai pe teritoriul unuia dintre cele două state. Dacă, spre exemplu, persoana a ieşit la pensie în Republica Moldova şi din motive familiale este nevoit să-şi schimbe locul de trai permanent, fie în Federaţia Rusă sau Ucraina, ea cade sub incidenţa acestui tip de acord bilateral. Cetăţeanul nu poate trăi concomitent pe teritoriul Moldovei şi al Rusiei şi să beneficieze de pensie în Federaţia Rusă şi Moldova. Potrivit prevederilor în vigoare, persoanei care a plecat din Republica Moldova i se retrage pensia pe teritoriul ţării noastre şi i se stabileşte o pensie la noul loc de trai, conform legislaţiei acestui stat.

  Persoana care a atins vârsta de pensionare are posibilitatea să retragă din bugetul asigurărilor sociale toate contribuţiile pe care le-a transferat pe parcursul anilor cât a lucrat în altă ţară?

  Contribuţiile pot fi retrase doar din fondurile private de pensii, dar nu şi din fondurile de asigurări sociale de stat. Acordurile bilaterale în domeniul asigurărilor sociale semnate de către Republica Moldova prevăd doar prestaţii de asigurări sociale de stat şi îi vizează doar pe acei cetăţeni care sunt asiguraţi în sistemul public de asigurări sociale.

  Mă numesc Natalia P., aţi putea sa-mi răspundeţi, în cazul în care tatăl meu, în prezent, activează în Federaţia Rusă, iar peste doi ani va atinge vârsta de pensionare. Întrebarea este dacă tatăl ei va beneficia de pensie din partea Rusiei în Moldova?

  Atunci când tatăl Nataliei se va întoarce cu traiul permanent în Republica Moldova, va atinge vârsta de pensionare, la stabilirea pensiei se va lua în calcul, inclusiv, stagiul de cotizare realizat în Federaţia Rusă. În ceea ce priveşte venitul acumulat pe teritoriul Rusiei acesta va fi asimilat cu salariul mediu lunar al unui angajat cu o profesie similară din ţara noastră. Dacă acest cetăţean va decide să rămână pe teritoriul Federaţiei Ruse şi va ieşi acolo la binemeritata odihnă, potrivit prevederilor legale ale Acordului, la stabilirea pensiei se va ţine cont de stagiul de cotizare realizat în Republica Moldova şi va fi efectuată aceeaşi procedură de asimilare a veniturilor achitate în Republica Moldova, potrivit legislaţiei ruse.

  Am lucrat 12 ani în Lituania până în 1992 după care am revenit în Moldova. În curând voi ieşi la pensie. La stabilirea pensiei se vor lua în calcul şi anii lucraţi în această ţară?"

  Acordul dintre Lituania şi Republica Moldova în domeniul protecţiei sociale a fost semnat la 01.10.2014. Imediat după ratificarea şi îndeplinirea tuturor procedurilor legale de către ambele state, Moldova şi Lituania, acest lucru va fi posibil. La stabilirea pensiei cetăţeanul va putea conta pe acei 12 ani lucraţi în Lituania.

  Dacă o persoană este cetăţean al Moldovei, dar activează prin cumul în bază de contract pentru o companie de peste hotare, la stabilirea pensiei vor fi luate în consideraţie şi contribuţiile achitate în ambele ţări?

   Activitatea prin cumul pe teritoriul Republicii Moldova se ia în considerare la stabilirea pensiei doar în cazul în care se achită contribuţii de asigurări sociale. Dacă ar fi să vorbim despre acordurile bilaterale în domeniul asigurărilor sociale este important ca perioadele de lucru în ambele state să nu se suprapună. Dacă persoana activează în Republica Moldova şi concomitent prestează unele servicii în bază de contract în una dintre ţările cu care ţara noastră are semnat un acord bilateral, la stabilirea pensiei va fi luată în calcul doar una dintre perioadele care se suprapun, adică doar dintr-o ţară.

  Ce acte trebuie să prezinte cetăţenii care au stagiu de cotizare la instituţia de asigurări sociale, atât în Moldova, cât şi în străinătate? Este vreo diferenţă? Nu este nici o diferenţă, deoarece legislaţia Republicii Moldova este una pentru toţi. Persoana care a lucrat o anumită perioadă peste hotarele ţării prezintă la Casa Teritorială de Asigurări Sociale aceleaşi documente ca şi persoanele care activează doar pe teritoriul Republicii Moldova. Numai în cazul în care este necesară cumularea stagiului realizat în Republica Moldova şi celui de peste hotare, este necesară o confirmare a stagiului de cotizare de la instituţia de asigurări sociale din ţările respective. Certificatul va fi prezentat la CTAS pentru stabilirea pensiei.

  Dacă persoana a atins vârsta de pensionare în perioada când se afla la lucru peste hotare, trebuie ea oare să revină în ţară pentru a-şi stabili personal pensia sau îi poate încredinţa acest lucru unei rude?

  Potrivit legislaţiei Republicii Moldova în vigoare persoana care a atins vârsta de pensionare trebuie să se prezinte personal la CTAS după locul de trai pentru a depune actele pentru stabilirea pensiei. În cazul în care solicitantul se află în una dintre ţările cu care au fost semnate acorduri bilaterale şi la atingerea vârstei de pensionare doreşte ca pensia să le fie stabilită în Republica Moldova, acesta trebuie să se adreseze la instituţia de asigurări sociale după locul de trai pentru a depune tot pachetul necesar de documente. La rândul său, instituţia de asigurări sociale din ţara-parteneră va ataşa propriile acte confirmative privind stagiul de cotizare realizat şi contribuţiile transferate pentru cetăţean pe teritoriul acestei ţări şi va remite toate actele la CNAS.

  Sunt pensionară şi primesc pensie din Federaţia Rusă. Anterior am primit 2 ani pensie în Republica Moldova. Patru ani mai târziu vreau să-mi transfer pensia din Rusia în Moldova. Cum voi primi pensia aici şi îmi va fi ea oare indexată, doar în Moldova mi s-a calculat pensia cu cinci ani în urmă, iar în această perioadă pensiile localnicilor au fost indexate de câteva ori?

  La momentul de faţă CNAS aplică Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind garanţiile drepturilor cetăţenilor în domeniul asigurării cu pensii semnat la 10.02.1995 şi care a intrat în vigoare la 4 decembrie 1995. Acordul stipulează că stabilirea pensiilor cetăţenilor ambelor state se efectuează la domiciliul lor permanent. Concomitent, art. 7 al Acordului nominalizat prevede că la strămutarea pensionarului de pe teritoriul unui stat pe teritoriul altui stat plata pensiei la fostul domiciliu încetează în cazul în care legislaţia statului în care s-a strămutat prevede aceleaşi temeiuri pentru stabilirea pensiei. La noul domiciliu al pensionarului pensia se stabileşte din luna următoare celei de suspendare a plăţii ei la fostul domiciliu, dar nu mai mult decât pentru şase luni înainte de obţinerea înscrierii sau vizei de reşedinţă. Drept urmare, în cazul strămutării pe teritoriul Republicii Moldova a persoanei care anterior (înainte de strămutare în Federaţia Rusă) a beneficiat de pensie pentru limită de vârstă în sistemul public de asigurări sociale al Republicii Moldova, reluarea drepturilor la pensie se efectuează în baza cererii depuse la Casa Teritorială de Asigurări Sociale de la locul de domiciliu cu prezentarea buletinului de identitate. Drept urmare, plata pensiei va fi reluată în baza datelor din dosarul personal de pensionare rechemat oficial de la Direcţia Fondului de Pensii din Federaţia Rusă, cuantumul pensiei fiind actualizat în baza indexărilor efectuate din momentul suspendării plăţii pensiei pe teritoriul Republicii Moldova.

   

Arrow Prev

             

             

  

Arrow Next