• Exportul în străinătate al drepturilor de pensie

  Acordurile internaţionale în domeniul securităţii sociale la care Republica Moldova este parte prevăd exportul prestaţiilor de asigurări sociale, acordate în conformitate cu legislaţiile naţionale ale statelor contractante, ceea ce presupune dreptul unui lucrător migrant de a beneficia de prestaţiile dobândite în statele în care şi-a desfăşurat activitatea, pe teritoriul statului de domiciliu. Totodată, exportul prestaţiilor nu se aplică pentru alocaţiile sociale de stat, indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi de maternitate, ajutoarele de şomaj, pensiile speciale pentru unele categorii de cetăţeni, acordate în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, dacă acordul internaţional nu prevede altfel. Potrivit prevederilor acordurilor internaţionale, există două modalităţi de export a prestaţiilor sociale:

  - În baza acordurilor internaţionale în domeniul securităţii sociale între Republica Moldova şi Republica Estonia, Republica Bulgaria, precum şi Republica Belarus, plata pensiilor se efectuează pe contul bancar al instituţiei competente din statul de domiciliu al persoanei, o dată în trimestru. Plata prestaţiilor sociale în baza Acordului între Republica Moldova şi Republica Lituania în domeniul protecţiei sociale se efectuează de asemenea la contul bancar al instituţiei competente din statul de domiciliu, însă aceasta se efectuează lunar.

  - Potrivit acordurilor internaţionale în domeniul securităţii sociale între Republica Moldova şi România, Republica Portugheză, Republica Cehă, Republica Austria, Republica Polonă, Regatul Belgiei, Republica Ungaria, Republica Federală Germania, Republica Turcia, Grecia, Italia, prestaţiile sociale sunt plătite lunar, direct pe contul bancar al beneficiarului.

  La depunerea cererii privind reluarea plății prestaţiei sociale în baza prevederilor acordurilor internaționale în mod obligatoriu de către beneficiar sau reprezentantul desemnat prin procură, se completează Anexa nr. 61 , la Instrucțiunea cu privire la aplicarea acordurilor internaționale în domeniul securității sociale la care Republica Moldova este parte şi se prezintă următoarele documente în original și copii:

  - actul de identitate eliberat pe teritoriul unuia dintre statele contractante;

  - actul care confirmă locul de domiciliu/şedere al beneficiarului din ţara în care urmează să se efectueze transferul (după caz);

  - rechizitele bancare potrivit normelor internaţionale (IBAN, SWIFT CODE), cu indicarea (denumirii băncii, filialei băncii, adresei băncii), precum și a valutei în care să fie efectuat transferul;

  - procura (după caz).

   

   

Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY