• Certificat de viaţă

    În cazul în care persoana îndreptăţită beneficiază de pensie din Republica Moldova şi are domiciliul/reşedinţa pe teritoriul celuilalt stat contractant, acesta are obligaţia de a transmite către CNAS, la fiecare 12 luni, dar nu mai târziu de luna noiembrie a anului curent, un certificat de viaţă completat pe formularul convenit între părţi, sau după modelul prezentat în Anexă.

    În vederea prezentării certificatului de viaţă, CNAS transmite beneficiarului direct la adresa sa de domiciliu/reşedinţă, fie prin intermediului instituţiei în luna septembrie a anului curent un exemplar al certificatului de viaţă, indicând data limită în care beneficiarul se obligă să-l restituie la CNAS. 

    Beneficiarul va completa certificatul de viaţă şi-l va semna în faţa unei autorităţi legale (instituţia competentă) de pe teritoriul statului de domiciliu/reşedinţă, care va autentifica faptul că acest document a fost semnat personal de titularul drepturilor.

    În cazul în care beneficiarul nu prezintă sau nu transmite certificatul de viaţă în termenul indicat, CNAS îşi rezervă dreptul de a suspenda plata pensiei acestuia. Dacă beneficiarul prezintă sau transmite certificatul de viaţă după data de 30 noiembrie a anului curent, plata pensiei va fi reluată de la data suspendării.

    În cazul în care persoana îndreptăţită beneficiază de pensie acordată de celălalt stat contractant şi are domiciliul/reşedinţa pe teritoriul Republicii Moldova, aceasta are obligaţia de a transmite certificatul de viaţă instituţiei care efectuează plata. Astfel, la solicitarea acestuia, CNAS va autentifica faptul că acest document a fost semnat personal de titularul drepturilor.

Arrow Prev

             

             

  

Arrow Next