• Prima   /  Despre CNAS   /  Aparatul central   /  Direcţia organizarea activităţilor de instruire (Centrul de Instruire)

  Direcţia organizarea activităţilor de instruire (Centrul de Instruire)

  Numele, prenumele Funcția Telefon E-mail
  Sîci Alexei șef direcție 022-507-662 alexei.sici@cnas.gov.md

  Funcţiile principale ale Direcţiei:

  1. Organizarea, desfăşurarea şi evaluarea activităţilor de instruire internă:
  - asigură procedurile de achiziţionare a serviciilor de instruire;
  - prezintă conducerii CNAS informaţii privind subiectele/tematicile activităţilor de instruire internă care urmează a fi achiziţionate;
  - elaborează criteriile de selecţie şi solicită direcţiei generale monitorizarea activităţii şi achiziţii publice organizarea procedurii de achiziţionare a acestora;
  - asigură realizarea activităţilor de instruire internă conform planului anual de dezvoltare profesională la compartimentul instruirea internă;
  - asigură condiţii optime de instruire, săli pentru studii, săli pentru activităţi în grup, mobilier corespunzător, echipament, cazare, cantină;
  - dezvoltă şi implementează metodele avansate de predare a materialului;
  - planifică şi ţine evidenţa cheltuielilor de organizare a activităţilor de instruire internă;
  - elaborează şi implementează formele de instruire internă şi de evaluare a cunoştinţelor;
  - elaborează programe tematice a activităţilor de instruire internă;
  - solicită rapoarte privind rezultatele instruirii de la participanţii la activităţile de instruire internă şi de la şefii de subdiviziuni;
  - asigură eliberarea, după caz, participanţilor la activităţile de instruire internă acte ce atestă participarea/absolvirea acestora;
  - elaborează raport de evaluare pentru fiecare activitate de instruire internă;
  - prezintă Secţiei instruirea şi dezvoltarea profesională din cadrul Direcţiei resurse umane datele referitor la activităţile de instruire interne desfăşurate;
  - întocmeşte şi prezintă conducerii CNAS şi Direcţiei resurse umane rapoarte privind organizarea activităţilor de instruire internă.
  2. Asigurarea informaţională şi documentară a procesului educaţional şi ştiinţific în domeniul asigurărilor sociale de stat:
  - creează şi dezvoltă fondul didactic şi literatura de specialitate;
  - creează cadrul didactic şi dezvoltă cadrul didactic al Casei Naţionale de Asigurări Sociale;
  - constituie, menţine şi actualizează aparatul bibliografic şi informativ;
  - asigură accesul la informaţie a beneficiarilor: participanţii la activităţile de instruire internă, formatorii şi alte categorii de beneficiari;
  - organizează colecţii de documente conform profilului CNAS şi necesităţilor de informare a beneficiarilor;
  - creează, modernizează şi automatizează tehnologiile bibliotecare în scopul sporirii calităţii şi eficienţei lor;
  - cooperează şi coordonează activitatea cu subdiviziunile structurale ale CNAS, cu alte biblioteci şi centre de informare;
  - organizează evidenţa documentară a fondului didactic şi a literaturii de specialitate;
  - conservează, restaurează, depozitează, întreţine în condiţii bune şi valorifică fondul care aparţine muzeului CNAS;
  - expune documentele şi utilajele existente în colecţiile care se află în proprietatea Casei Naţionale de Asigurări Sociale prin organizarea de expoziţii.
  3. Acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice în domeniu:
  - acordă asistenţă informaţională şi metodologică în aplicarea prevederilor cadrului normativ în domeniul organizării şi desfăşurării activităţilor de instruire internă;
  - examinează petiţiile care abordează subiectele din domeniul de competenţă şi formulează răspunsurile de rigoare.
  4. Evidenţa datelor şi documentelor direcţiei organizarea activităţilor de instruire (Centrului de instruire):

  - ţine evidenţa activităţilor de instruire organizate în cadrul direcţiei organizarea activităţilor de instruire (Centrului de instruire);
  - ţine evidenţa personalului instruit în cadrul activităţilor de instruire internă;
  - ţine evidenţa programelor activităţilor de instruire internă;
  - pregăteşte şi predă în arhivă materiale ce ţin de activitatea direcţiei.

Arrow Prev

             

             

Arrow Next