• Prima   /  Despre CNAS   /  Aparatul central   /  Secţia statistică şi cheltuieli de organizare

  Secţia statistică şi cheltuieli de organizare

  Numele, prenumele Funcția Telefon E-mail
  Pistrui Andriana șef secție 022-257-674 andriana.pistrui@cnas.gov.md

  Funcţiile principale ale Secţiei:

  - Efectuarea monitorizării şi totalizării  datelor statistice privind contingentul beneficiarilor, mărimea şi sumele drepturilor sociale gestionate prin sistemul public de asigurări sociale.
  - Participarea la elaborarea  strategiilor ce ţin de domeniul de dezvoltare  a sistemului public de asigurări sociale.
  - Asigurarea procesului de furnizare a informaţiilor relevante, solicitate în cadrul estimării şi planificării mijloacelor financiare, necesare pentru plata drepturilor sociale.
  - Monitorizarea şi totalizarea datelor statistice despre contingentul beneficiarilor şi sumele drepturilor sociale.
  - Înaintarea în baza activităţilor de monitorizare şi evaluare statistică propuneri pentru îmbunătăţirea situaţiei social-economice în domeniul asigurării sociale.
  - Întocmirea rapoartelor/dărilor de seamă privind indicatorii principali ai situaţiei social-economice şi contingentul de beneficiari de prestaţii sociale pentru prezentarea organelor publice superioare de resort.
  - Respectarea prevederilor actelor legislative şi normative din cadrul sistemului public de asigurări sociale de stat, precum şi cele prin care se stabilesc normele de consum şi de cheltuieli pentru instituţiile bugetare.
  - Examinarea şi avizarea proiectelor de acte normative ce reglementează programul lucrărilor statistice, prevăzut pentru anul bugetar respectiv.
  - Pregătirea şi predarea în arhivă a materialor ce ţin de activitatea secţiei.

Arrow Prev

             

             

Arrow Next