• Prima   /  Despre CNAS   /  Aparatul central   /  Direcţia generală monitorizarea activităţii şi achiziţii publice

  Direcţia generală monitorizarea activităţii şi achiziţii publice

  Numele, prenumele Funcția Telefon E-mail
  Moraru Maia șef direcție generală 022-257-839 maia.moraru@cnas.gov.md
  Baxanean Oleg șef-adjunct direcție generală 022-257-551 oleg.baxanean@cnas.gov.md

   

  Funcţiile principale ale Direcţiei:

  Obiectivul de bază al Direcţiei îl constituie gestionarea procedurilor de achiziţie publică în vederea utilizării raţionale a mijloacelor financiare conform devizului de cheltuieli al CNAS, precum şi asistarea şi susţinerea caselor teritoriale de asigurări sociale (în continuare CTAS) în soluţionarea problemelor, dificultăţilor cu care se confruntă CTAS şi nu pot fi soluţionate la nivel local, elaborarea planurilor de activitate şi a altor activităţi, asigurarea securităţii şi sănătăţii muncii salariaţilor CNAS şi CTAS, asigurarea executării eficiente a obiectivelor CNAS, privind organizarea, elaborarea şi realizarea măsurilor de raţionalizare a proceselor de ţinere a lucrărilor de secretariat, prelucrarea, expedierea corespondenţei şi păstrarea  documentelor, organizarea lucrului în Arhivă, monitorizarea prelucrării petiţiilor.
  Activitatea Direcţiei este orientată spre asigurarea corespunderii funcţiilor Direcţiei cu obiectivele strategice ale CNAS.
  Direcţia coordonează activităţile CTAS, sistematizează neajunsurile şi dificultăţile în activitate, înaintează propuneri şi recomandări conducerii CNAS pentru ameliorarea şi modificarea politicii interne a CTAS şi CNAS.
  Este direcţia de legătură între Aparatul Central al CNAS şi CTAS, care asigură implementarea şi actualizarea strategiilor şi politicilor globale şi pe domeniu, la nivelul CTAS întru administrarea şi gestionarea eficientă a sistemului de asigurări şi drepturi sociale orientate spre necesităţile beneficiarilor.

Arrow Prev

             

             

Arrow Next