• Prima   /  Despre CNAS   /  Aparatul central   /  Direcţia generală evidenţa contribuabililor

  Direcţia generală evidenţa contribuabililor

  Numele, prenumele Funcția Telefon E-mail
  Coliban Ala șef direcție generală 022-257-572 ala.coliban@cnas.gov.md
  Isac Silvia șef-adjunct direcție generală 022-257-671 silvia.isac@cnas.gov.md

   

  Funcţiile principale ale Direcţiei:

  - organizează şi coordonează lucrul executat de direcţiile subordonate Direcţiei generale, realizează măsurile de organizare a activităţii direcţiilor şi secţiilor venituri ale caselor teritoriale de asigurări sociale;
  - participă la elaborarea actelor legislative şi normative din domeniul asigurărilor sociale de stat;
  - examinează şi înaintează propuneri asupra proiectelor de acte legislative şi normative (legi, Hotărâri de Guvern, regulamente, instrucţiuni, etc.);
  - întocmeşte, generalizează darea de seamă  privind calcularea, utilizarea şi transferarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat Forma 4-BASS total pe republică, trimestrial şi anual;
  - elaborează regulamente, instrucţiuni, scrisori instructiv-metodice privind evidenţa plătitorilor de contribuţii şi a contribuţiilor de asigurări sociale obligatorii de stat în sistemul public de asigurări sociale;
  - organizează şi petrece seminare cu colaboratorii direcţiilor, secţiilor venituri a caselor teritoriale de asigurări sociale şi agenţilor economici (după necesitate) cu privire la calcularea, utilizarea şi achitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat;
  - examinează adresările persoanelor fizice şi juridice privitor la  problemele ce ţin de asigurarea socială;
  - analizează veniturile şi cheltuielile (plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă) în bugetul asigurărilor sociale de stat, prezintă informaţii operative pentru conducerea Casei Naţionale, organelor şi instituţiilor ierarhic superioare;
  - organizează şi coordonează relaţiile cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Băncile şi Trezoreria de Stat;
  - efectuează evidenţa zilnică a plăţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, corectarea erorilor bancare şi transferurilor greşite;
  - elaborează materiale cu caracter informativ în domeniul evidenţei contribuabililor în sistemul public de asigurări sociale şi obligaţiilor acestora faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat pentru publicaţiile periodice, participă la conferinţele de presă, emisiuni la radio şi televiziune;
  - în scopul coordonării şi organizării activităţii direcţiilor, secţiilor venituri ale caselor teritoriale de asigurări sociale întreprinde deplasări de serviciu în teritoriu;
  - organizează şi desfăşoară activitatea de perfecţionare profesională şi instruire a personalului direcţiilor, secţiilor venituri ale caselor teritoriale de asigurări sociale;                                                                                                                                                                                                                                                  - aduce la cunoştinţa caselor teritoriale de asigurări sociale actele normative, pregăteşte explicaţii şi recomandări metodice asupra organizării lucrului de aplicare a legislaţiei, realizării prevederilor actelor normative noi;
  - acordă caselor teritoriale de asigurări sociale, organizaţiilor, instituţiilor şi persoanelor particulare consultaţii în problemele de asigurare socială;
  - corespondează cu întreprinderile, instituţiile, organizaţiile în problemele, ce ţin de competenţa ei, participă în activităţile ce ţin de reforma sistemului informaţional;
  - îndeplineşte alte atribuţii şi însărcinări stabilite de Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi vicepreşedinţi.

Arrow Prev

             

             

Arrow Next