• Prima   /  Despre CNAS   /  Aparatul central   /  Direcţia generală prestaţii sociale

  Direcţia generală prestaţii sociale

  Numele, prenumele Funcția Telefon E-mail
  Varban Natalia șef direcție generală 022-257-772 natalia.varban@cnas.gov.md
  Diacov Iulia șef-adjunct direcție generală 022-257-762 iulia.diacov@cnas.gov.md

  Funcţiile principale ale Direcţiei:

  - asigurarea executării actelor legislative şi normative cu privire la stabilirea şi plata indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii şi compensaţiei băneşti lunare în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare, plata alocaţiilor lunare de stat, alocaţiilor nominale de stat pentru merite deosebite faţă de stat, indemnizaţiei viagere sportivilor de performanţă, ajutorului social, ajutorului pentru perioada rece a anului şi compensaţiei sociale unice;

  - organizarea procesului de plată întru asigurarea achitării la timp şi în cuantumul stabilit a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, alocaţiilor lunare de stat, alocaţiilor nominale de stat pentru merite deosebite faţă de stat, indemnizaţiei viagere sportivilor de performanţă, compensaţiei băneşti lunare în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare, ajutorului social, ajutorului pentru perioada rece a anului şi compensaţiei sociale unice;

  - îndrumarea, controlarea şi susţinerea activităţii caselor teritoriale de asigurări sociale în problemele stabilirii şi plăţii indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii şi compensaţiei băneşti lunare în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare, plăţii alocaţiilor lunare de stat, alocaţiilor nominale de stat pentru merite deosebite faţă de stat, ajutorului social, ajutorului pentru perioada rece a anului şi compensaţiei sociale unice;

  - exercitarea controlului privind corectitudinea achitării indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, alocaţiilor lunare de stat, alocaţiilor nominale de stat pentru merite deosebite faţă de stat, indemnizaţiei viagere sportivilor de performanţă, compensaţiei băneşti lunare în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare, ajutorului social, ajutorului pentru perioada rece a anului şi compensaţiei sociale unice, utilizării mijloacelor financiare destinate pentru plata acestora de către prestatorul de servicii de plată selectat prin concurs;

  - coordonarea funcţionalităţii proceselor de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, compensaţiilor băneşti lunare în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare, plată alocaţiilor lunare de stat, alocaţiilor nominale de stat pentru merite deosebite faţă de stat, ajutorului social, ajutorului pentru perioada rece a anului şi compensaţiei sociale unice în sistemul informaţional.

Arrow Prev

             

             

Arrow Next