• Prima   /  Despre CNAS   /  Aparatul central   /  Direcţia generală audit intern

  Direcţia generală audit intern

  Numele, prenumele Funcția Telefon E-mail
  Dascal Svetlana șef direcție generală 022-257-828 svetlana.dascal@cnas.gov.md
  Țîbîrnă Elena șef-adjunct direcție generală 022-257-829 elena.tibirna@cnas.gov.md

   

  Funcțiile principale ale Direcției:

     Misiunea Direcţiei generale audit intern este de a acorda consultanţă şi asigurare obiectivă privind eficacitatea sistemului de management financiar şi control, contribuind la obţinerea plusvalorii şi oferind recomandări pentru îmbunătăţirea acestuia.

     Întru realizarea misiunii, angajaţii direcţiei generale au acces la toate procesele şi activităţile CNAS pentru a evalua dacă sistemul de management financiar şi control este adecvat şi funcţionează într-un mod care asigură: i) eficacitatea şi eficienţa operaţiunilor; ii) conformitatea cu cadrul normativ şi cu reglementările interne; iii) siguranţa şi optimizarea activelor şi a pasivelor; iv) siguranţa şi integritatea informaţiei.

     Activitatea de audit intern este independentă şi obiectivă şi nu se supune imixtiunilor în ceea ce priveşte definirea ariei de aplicabilitate, realizarea activităţii şi comunicarea rezultatelor.

      Angajaţii direcţiei generale nu au dreptul: i) să realizeze sarcini operaţionale ale CNAS, cum ar fi: avizarea angajamentelor, aprobarea tranzacţiilor şi a operaţiunilor contabile, precum şi elaborarea şi exercitarea procedurilor de control intern; ii) să efectueze inspecţii/revizii financiare; iii) să investigheze fraude; iv) să dirijeze activitatea personalului CNAS, exceptînd cazurile de participare a acestuia în realizarea misiunii de audit intern.

   

   

Arrow Prev

             

             

  

Arrow Next