• Prima   /  Despre CNAS   /  Aparatul central   /  Direcţia generală audit intern

  Direcţia generală audit intern

  Numele, prenumele Funcția Telefon E-mail
  Dascal Svetlana șef direcție generală 022-257-828 svetlana.dascal@cnas.gov.md
  Țîbîrnă Elena șef-adjunct direcție generală 022-257-829 elena.tibirna@cnas.gov.md

   

  Funcțiile principale ale Direcției:

  Misiunea Direcţiei generale audit intern constă în acordarea consultanței şi furnizarea asigurării obiective privind eficacitatea sistemului de control intern managerial, oferind recomandări pentru perfecționarea acestuia și contribuind la îmbunătățirea activității Casei Naţionale de Asigurări Sociale.

  Întru realizarea misiunii, angajaţii direcţiei generale au acces la toate procesele şi activităţile CNAS pentru a evalua dacă sistemului de control intern managerial este adecvat şi funcționează într-un mod care asigură: 1) economicitatea, eficacitatea şi eficiența operațiunilor; 2) conformitatea cu cadrul normativ şi cu reglementările interne; 3) siguranța şi optimizarea activelor şi a pasivelor; 4) fiabilitatea şi integritatea informației financiare și operaționale.

  Activitatea de audit intern este independentă şi obiectivă şi nu se supune imixtiunilor în ceea ce priveşte definirea ariei de aplicabilitate, realizarea activităţii şi comunicarea rezultatelor.

  Angajaţii direcţiei generale nu au dreptul: 1) să realizeze sarcini operaţionale ale CNAS, precum și  să efectueze orice activitate, care, ulterior, poate constitui obiect al auditului intern; 2)  să dirijeze activitatea personalului CNAS, exceptând cazurile de participare a acestuia la realizarea misiunii de audit intern; 3) să efectueze inspecţii (revizii) financiare;  4) să investigheze fraude; 5) să utilizeze în scopuri personale informații obținute în cadrul misiunilor de audit intern.

   

   

Arrow Prev

             

             

  

Arrow Next