• Prima   /  Despre CNAS   /  Aparatul central   /  Direcţia analiză şi planificare strategică

  Direcţia analiză şi planificare strategică

  Numele, prenumele Funcția Telefon E-mail
  Şmundeac Natalia Şef direcţie 022-257-725

  natalia.smundeac@cnas.gov.md

  Sochircă Ludmila șef-adjunct direcție  022-257-775 ludmila.sochirca@cnas.gov.md

   

  Funcţiile principale ale Direcţiei:

  - monitorizează şi analizează implementarea de către CNAS a politicilor de stat  şi a cadrului normativ în domeniul asigurărilor sociale de stat;
  - examinează, sistematizează şi analizează informaţiile, prezentate de subdiviziunile CNAS, relevante implementării politicilor de stat şi cadrului normativ, cu întocmirea rapoartelor/informaţiilor în adresa autorităţilor publice;
  - formulează şi înaintează, în comun cu subdiviziunile CNAS, modificări şi completări la legislaţia în vigoare din domeniul asigurărilor sociale de stat;
  - examinează şi înaintează propuneri la proiectele de acte legislative şi normative, prezentate de autorităţile publice;
  - elaborează în comun cu subdiviziunile CNAS, programe de dezvoltare strategică;
  - elaborează, în comun cu subdiviziunile CNAS Planul anual de activitate al instituţiei;
  - monitorizează şi analizează nivelul de realizare a Planului anual de activitate al CNAS;
  - asigură, în comun cu subdiviziunile CNAS, evaluarea finală a implementării programului de dezvoltare strategică al instituţiei;
  - asigură suportul metodologic al subdiviziunilor CNAS la elaborarea concepţiilor, strategiilor, programelor şi planurilor;
  - participă la planificarea, coordonarea şi realizarea, în comun cu subdiviziunile CNAS, a proiectelor şi reformelor în cadrul instituţiei;
  - asigură monitorizarea şi analiza implementării proiectelor şi reformelor, întocmeşte rapoarte/note informative privind nivelul de realizare a acestora;
  - realizează măsuri privind evaluarea activităţii CNAS, prezintă propuneri de îmbunătăţire a business-proceselor în baza rezultatelor obţinute;
  - elaborează acte normative interne şi materiale metodice, orientate spre  executarea legislaţiei în vigoare în domeniul asigurărilor sociale de stat;
  - examinează şi avizează proiectele actelor normative interne elaborate şi înaintate de alte subdiviziuni CNAS;
  - acumulează şi sistematizează actele normative interne ce ţin de activitatea de bază a CNAS;
  - generalizează materialele relevante, prezentate de subdiviziunile CNAS, şi întocmeşte Raportul anual de activitate a instituţiei şi informaţii periodice referitoare la activitatea acesteia;
  - în baza dispoziţiei conducerii CNAS, realizează activităţile ce ţin de editarea Raportului anual de activitate al instituţiei;
  - asigură coordonarea şi desfăşurarea procesului de autoevaluare a sistemului MFC în cadrul CNAS;
  - organizează, monitorizează şi raportează activităţile ce ţin de perfecţionarea MFC în cadrul instituţiei;
  - propune, monitorizează şi analizează implementarea de noi instrumente, mecanisme şi proceduri în vederea eficientizării activităţii CNAS.

Arrow Prev

             

             

Arrow Next