• Home   /  International relations   /  Helpful information for migrant workers

  Pensions and other social security benefits

    Print

  * În cazul acordării pensiei pentru limită de vârstă în baza prevederilor acordurilor internaţionale în domeniul securităţii sociale la care Republica Moldova este parte, este necesar ca solicitantul să depună o cerere la CNAS sau la instituția competentă a celuilalt stat contractant, prezentând următoarele documente în original şi copie:

  - actul de identitate valabil la momentul depunerii cererii emis pe teritoriul unuia dintre statele contractante;

  - carnetul de muncă;

  - diploma de studii superioare la secţia zi realizate până la 01.01.1999, (după caz);

  - diploma de licenţă sau certificatul privind realizarea studiilor postuniversitare de rezidenţiat, (după caz);

  - livretul militar, (după caz);

  - certificatul de căsătorie, (după caz);

  - certificatul/adeverinţa de naştere a copilului, (după caz);

  - certificatul de reorganizare/redenumire a organizaţiilor, (după caz);

  - certificatul de schimbare a numelui, prenumelui, (după caz);

  - alte documente ce confirmă stagiul de cotizare, conform pct.70 al Regulamentului privind modalitatea de calculare a pensiilor şi modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 165/2017;

  - declarația pe propria răspundere despre faptul că solicitantul nu beneficiază de prestații sociale pe teritoriul altor state terțe, conform Anexei nr. 9 la Instrucţiunea cu privire la aplicarea acordurilor internaţionale în domeniul securităţii sociale la care Republica Moldova este parte;

  - declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, (după caz);

  - rechizitele bancare potrivit normelor internaţionale (IBAN, SWIFT CODE), cu indicarea denumirii şi adresei băncii, filialei băncii, precum și a valutei în care să fie efectuat transferul;

  - procura, (după caz).

   

  * În cazul acordării pensiei de dizabilitate în baza prevederilor acordurilor internaţionale în domeniul securităţii sociale la care Republica Moldova este parte, este necesar ca solicitantul să depună o cerere la CNAS sau la instituția competentă a celuilalt stat contractant, prezentând următoarele documente în original şi copie:

  - actul de identitate valabil la momentul depunerii cererii emis pe teritoriul unuia dintre statele contractante;

  - carnetul de muncă;

  - diploma de studii superioare la secţia zi realizate până la 01.01.1999, (după caz);

  - diploma de licenţă sau certificatul privind realizarea studiilor postuniversitare de rezidenţiat, (după caz);

  - livretul militar, (după caz);

  - certificatul de căsătorie, (după caz);

  - certificatul/adeverinţa de naştere a copilului, (după caz);

  - certificatul de reorganizare/redenumire a organizaţiilor, (după caz);

  - certificatul de schimbare a numelui, prenumelui, (după caz);

  - alte documente ce confirmă stagiul de cotizare, conform pct.70 al Regulamentului privind modalitatea de calculare a pensiilor şi modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 165/2017;

  - raportul medical detaliat;

  - declarația pe propria răspundere despre faptul că solicitantul nu beneficiază de prestații sociale pe teritoriul altor state terțe, conform Anexei nr. 9 la Instrucţiunea cu privire la aplicarea acordurilor internaţionale în domeniul securităţii sociale la care Republica Moldova este parte;

  - declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (după caz);

  - rechizitele bancare potrivit normelor internaţionale (IBAN, SWIFT CODE), cu indicarea denumirii şi adresei băncii, filialei băncii, precum și a valutei în care să fie efectuat transferul;

  - procura (după caz).

   

  *  În cazul acordării pensiei de urmaş în baza prevederilor acordurilor internaţionale în domeniul securităţii sociale la care Republica Moldova este parte, este necesar ca solicitantul să depună o cerere la CNAS sau la instituția competentă a celuilalt stat contractant, prezentând următoarele documente în original şi copie:

  - actul de identitate al persoanei îndreptățite, valabil la momentul depunerii cererii, emis pe teritoriul unuia dintre statele contractante;

  - carnetul de muncă al întreținătorului decedat;

  - alte documente ce confirmă stagiul de cotizare ale întreținătorului decedat, conform pct.70 al Regulamentului privind modalitatea de calculare a pensiilor şi modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 165/2017;

  - diploma de studii superioare la secţia zi realizate până la 01.01.1999 a întreținătorului decedat, (după caz);

  - diploma de licenţă sau certificatul privind realizarea studiilor postuniversitare de rezidenţiat a întreținătorului decedat, (după caz);

  - livretul militar al întreținătorului decedat, (după caz);

  - certificatul de căsătorie, (după caz);

  - certificatul/adeverinţa de naştere a copilului, (după caz);

  - certificatul de reorganizare/redenumire a organizaţiilor, (după caz);

  - certificatul de schimbare a numelui, prenumelui, (după caz);

  - certificatul/adeverinţa de deces;

  - certificatul de studii a copiilor în vârsta de la 18 ani la 23 ani, (după caz);

  - certificatul ce confirmă că soţul (soţia) sau tutorele nu lucrează şi se ocupă de îngrijirea copiilor întreţinătorului decedat, ce nu au atins vârsta de trei ani;

  - certificatul ce confirmă că soţul/(soţia) supravieţuitor nu s-a recăsătorit, (după caz);

  - declarația pe propria răspundere despre faptul că solicitantul nu beneficiază de prestații sociale pe teritoriul altor state terțe, conform Anexei nr. 9 la Instrucţiunea cu privire la aplicarea acordurilor internaţionale în domeniul securităţii sociale la care Republica Moldova este parte;

  - declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, (după caz);

  - rechizitele bancare potrivit normelor internaţionale (IBAN, SWIFT CODE), cu indicarea denumirii şi adresei băncii, filialei băncii, precum și a valutei în care să fie efectuat transferul;

  - procura, (după caz).

   

  *   În cazul acordării pensiei şi indemnizaţiei de dizabilitate în urma accidentelor de muncă  sau cauzată de boli profesionale în baza prevederilor acordurilor internaţionale în domeniul securităţii sociale la care Republica Moldova este parte, este necesar ca solicitantul să depună o cerere la CNAS sau la instituția competentă a celuilalt stat contractant, prezentând următoarele documente în original şi copie:

  - actul de identitate valabil la momentul depunerii cererii emis pe teritoriul unuia dintre statele contractante;

  - carnetul de muncă;

  - diploma de studii superioare la secţia zi realizate până la 01.01.1999, (după caz);

  - diploma de licență sau certificatul privind realizarea studiilor postuniversitare de rezidenţiat, (după caz);

  - livretul militar, (după caz);

  - certificatul de căsătorie, (după caz);

  - certificatul/adeverința de naştere a copilului, (după caz);

  - certificatul de reorganizare/redenumire a organizaţiilor, (după caz);

  - certificatul de schimbare a numelui, prenumelui, (după caz);

  - raportul medical detaliat sau cotorul certificatului de încadrare în grad de dizabilitate;

  - procesul verbal privind cercetarea accidentului de muncă;

  - declarația pe propria răspundere despre faptul că solicitantul nu beneficiază de prestații sociale pe teritoriul altor state terțe, conform Anexei nr. 9 la Instrucţiunea cu privire la aplicarea acordurilor internaţionale în domeniul securităţii sociale la care Republica Moldova este parte;

  - declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, (după caz);

  - rechizitele bancare potrivit normelor internaţionale (IBAN, SWIFT CODE), cu indicarea denumirii şi adresei băncii, filialei băncii, precum și a valutei în care să fie efectuat transferul.

   

  *   În cazul acordării ajutorului de șomaj în baza prevederilor acordurilor internaţionale în domeniul securităţii sociale la care Republica Moldova este parte, este necesar ca solicitantul să depună o cerere la CNAS sau la instituția competentă a celuilalt stat contractant, prezentând următoarele documente în original şi copie:

  - actul de identitate al solicitantului valabil la momentul depunerii cererii emis pe teritoriul unuia dintre statele contractante;

  - adeverința de naștere a copilului în vârstă de până la 14 ani care se află la întreținerea lui, (după caz);

  - declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, (după caz);

  - rechizitele bancare potrivit normelor internaţionale (IBAN, SWIFT CODE), cu indicarea denumirii şi adresei băncii, filialei băncii, precum și a valutei în care să fie efectuat transferul.

   

  *  În cazul acordării ajutorului de deces în baza prevederilor acordurilor internaţionale în domeniul securităţii sociale la care Republica Moldova este parte, este necesar ca solicitantul să depună o cerere la CNAS sau la instituția competentă a celuilalt stat contractant, prezentând următoarele documente în original şi copie:

  - actul de identitate al solicitantului valabil la momentul depunerii cererii emis pe teritoriul unuia dintre statele contractante;

  - certificatul/adeverinţa de deces;

  - acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul;

  - copia actelor ce dovedesc suportarea cheltuielilor ocazionate de deces, (după caz);

  - declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, (după caz);

  - rechizitele bancare potrivit normelor internaţionale (IBAN, SWIFT CODE), cu indicarea denumirii şi adresei băncii, filialei băncii, precum și a valutei în care să fie efectuat transferul.

   

  *  În cazul acordării indemnizaţiei de maternitate în baza prevederilor acordurilor internaţionale în domeniul securităţii sociale la care Republica Moldova este parte, este necesar ca solicitantul să depună o cerere la CNAS sau la instituția competentă a celuilalt stat contractant, prezentând următoarele documente în original şi copie: 

  1) în cazul femeilor asigurate:

  a) certificatul de concediu medical în original;

  b) actul de identitate valabil la momentul depunerii cererii emis pe teritoriul unuia dintre statele contractante;

  c) în cazul femeii asigurate încadrată în mai multe unităţi - declaraţia pe propria răspundere conform Anexei nr. 5 a Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. 108 din 03.02.2005 prin care confirmă pierderea integrală a venitului asigurat în perioada concediului de maternitate la toate unităţile în care desfăşoară activităţi;

  d) acte care confirmă perioadele necontributive care se asimilează stagiului de cotizare:

  livretul militar, certificatul de naştere a copilului, etc.;

  e) declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, (după caz);

  f) rechizitele bancare potrivit normelor internaţionale (IBAN, SWIFT CODE), cu indicarea denumirii şi adresei băncii, filialei băncii, precum și a valutei în care să fie efectuat transferul.

  2) în cazul soţiilor aflate la întreţinerea soţilor asiguraţi:

  a) certificatul de concediu medical în original;

  b) actul de identitate al soţiei şi al soţului valabil la momentul depunerii cererii emis pe teritoriul unuia dintre statele contractante;

  c) certificatul de căsătorie, (în original și în copie);

  d) carnetul de muncă al soţiei şi al soţului sau copia carnetului de muncă autentificată;

  e) declarația soției, prezentată pe proprie răspundere, în original, conform Anexei nr. 6 a Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 108 din 03.02.2005, prin care confirmă că la data acordării concediului de maternitate nu este încadrată în câmpul muncii, nu beneficiază de venit asigurat și nu este persoană asigurată la riscul respectiv;

  f) alte acte care ar confirma perioadele necontributive care se asimilează stagiului de cotizare: livretul militar, certificatul de naştere al copilului, etc.;

  g) declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, (după caz);

  h) rechizitele bancare potrivit normelor internaţionale (IBAN, SWIFT CODE), cu indicarea (denumirii băncii, filialei băncii, adresei băncii), precum și a valutei în care să fie efectuat transferul.

   

  *  În cazul acordării indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani în baza prevederilor acordurilor internaţionale în domeniul securităţii sociale la care Republica Moldova este parte, este necesar ca solicitantul să depună o cerere la CNAS sau la instituția competentă a celuilalt stat contractant, prezentând următoarele documente în original şi copie:

  - actul de identitate al solicitantului indemnizaţiei valabil la momentul depunerii cererii, emis pe teritoriul unuia dintre statele contractante;

  - certificatul de naştere al copilului, după caz certificatul de naştere al copilului premergător;

  - extrasul din ordinul de acordare a concediului pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani, (în original), de la toate unităţile în care desfăşoară activităţi, (după caz);

  - alte acte, după caz: dispoziţia privind instituirea tutelei sau hotărârea instanţei de judecată privind încuviinţarea adopţiei - în original, actul ce atestă gradul de rudenie al solicitantului (certificat de naştere, certificat de căsătorie) - în original şi în copie, extras din ordinul privind acordarea concediului neplătit (se prezintă în cazurile în care persoanei i s-a acordat concediu neplătit în perioada celor 12 luni luate în calcul la determinarea bazei de calcul) - în original, certificat de deces al copilului sau al beneficiarului, certificat de căsătorie (se prezintă în cazul schimbului de nume al solicitantului);

  -  declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, (după caz);

  - rechizitele bancare potrivit normelor internaţionale (IBAN, SWIFT CODE), cu indicarea denumirii băncii, filialei băncii, adresei băncii, precum și a valutei în care să fie efectuat transferul.

   

  * În cazul acordării indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă în baza prevederilor acordurilor internaţionale în domeniul securităţii sociale la care Republica Moldova este parte, este necesar ca solicitantul să depună o cerere la CNAS sau la instituția competentă a celuilalt stat contractant, prezentând următoarele documente în original şi copie:

  - actul de identitate al solicitantului valabil la momentul depunerii cererii emis pe teritoriul unuia dintre statele contractante;

  - certificatul medical;

  - declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, (după caz);

  - rechizitele bancare potrivit normelor internaţionale (IBAN, SWIFT CODE), cu indicarea (denumirii băncii, filialei băncii, adresei băncii), precum și a valutei în care să fie efectuat transferul.

   

  * Cererile referitoare la confirmarea stagiului de cotizare realizat pe teritoriul Republicii Moldova sau cele referitoare la beneficierea/nebeneficierea de prestaţii sociale în sistemul public de asigurări sociale de stat se expediază prin intermediul instituției competente în adresa CNAS, cu anexarea documentelor necesare. Totodată, în cazul cererilor depuse personal de către persoana asigurată/reprezentantul desemnat prin procură, se completează Anexa corespunzătoare nr. 7 sau Anexa nr. 8, (după caz), a Instrucțiunii cu privire la aplicarea acordurilor internaționale în domeniul securității sociale la care Republica Moldova este parte, cu indicarea în mod obligatoriu a adresei concrete și a denumirii instituției competente sau a autorității de pe teritoriul celuilalt stat contractant, unde va fi expediată informația solicitată.

   

   

Arrow Prev

             

              

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY