• vezi mai mult

  Cuantumul indemnizaţiei   
  Termen de depunere/examinare a cererii   
  Acte necesare   
 • Prima   /  Pensii   /  Indemnizaţia în cazul decesului unuia dintre soţi  /  Condiţii de acordare

  Condiţii de acordare

   08.05.2020     

  Indemnizaţia în cazul decesului soţului se stabileşte dacă sunt întrunite următoarele condiţii:

  - la data decesului, soţul decedat beneficia de pensie pentru limită de vîrstă stabilită în condiţiile Legii nr. 156-XIV din 14.10.1998 privind sistemul public de pensii mai puţin de 5 ani după stabilirea pensiei;
  - decesul a survenit începînd cu 01.01.2020;
  - soţul supravieţuitor, indiferent de vîrstă, a avut cel puţin 15 ani de căsătorie cu persoana decedată;
  - indemnizaţia în cazul decesului unuia dintre soţi se acordă indiferent dacă soţul supravieţuitor este sau nu beneficiar de pensii în sistemul public de pensii, cu condiţia că pensia aflată în plată a soţului supravieţuitor sau venitul lunar asigurat realizat de către acesta în luna decesului soţului nu depăşeşte de 1,5 ori minimul de existenţă pentru pensionari, conform datelor Biroului Naţional de Statistică disponibile la momentul solicitării indemnizaţiei;
  - indemnizaţia în cazul decesului unuia dintre soţi a fost solicitată în termen de 3 ani de la data decesului.

   

   
Arrow Prev

             

             

Arrow Next