• vezi mai mult

  INFORMAŢIA privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul Casei Naţionale de Asigurări Sociale în perioada ianuarie - decembrie 2018   
  INFORMAŢIA privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul Casei Naţionale de Asigurări Sociale în perioada ianuarie – decembrie 2017   
 • Prima   /  Transparenţa decizională   /  Deplasări de serviciu în străinătate  /  INFORMAŢIA privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul Casei Naţionale de Asigurări Sociale în perioada ianuarie - septembrie 2019

  INFORMAŢIA privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul Casei Naţionale de Asigurări Sociale în perioada ianuarie - septembrie 2019

   29.10.2019     

  Nr.

  Informaţii despre deplasare

  (scopul, ţara/oraşul, perioada)

  Actul de delegare în deplasare (nr. dispoziţiei/ordinului, cu ataşarea actului/persoanele delegate)

  Costul deplasării

  bugetul autorităţii/instituţiei

  (lei)

  finanţare externă

   

   

  1

  2

  3

  4

  5

  1.

  Scopul: participarea în cadrul reuniunii tehnice privind schimbul informaţiilor de natură legislativă şi procedurală în domeniul securităţii sociale

  Ţara: Madrid, Regatul Spaniei                                    

  Perioada:  6-8 februarie  2019

   

  Ordinul nr. 15- D din 30.01.2019

  Integral CNAS

  14 117,00

   

  2.

  Scopul: participarea în cadrul Seminarului internaţional în domeniul tehnologiilor informaţionale

  Ţara: Moskova, Federaţia Rusă                                        

  Perioada:  11-14 februarie 2019

   

  Ordinul nr. 16- D din 30.01.2019

  Integral CNAS

  11 405,00

   

  3.

  Scopul: participarea la negocieri pe marginea proiectului Acordului dintre  RM şi Republica Elenă în domeniul securităţii sociale

  Ţara: Atena, Republica Elenă                                       

  Perioada:  25 februarie-1 martie  2019

   

  Ordinul nr. 38- D din 18.02.2019

  Integral CNAS

  42 584,00

   

   

  4.

  Scopul: participarea în cadrul şedinţei Comitetului de Femei

  Ţara: Bruxelles, Regatul Belgiei

  Perioada:  18-22 februarie 2019

   

  Ordinul nr.35- D din 15.02.2019

   

  Finanţare externă

  5.

  Scopul: participarea în cadrul proiectului de TWINNING

  Ţara: Republica Federală Germania

  Perioada:  07-13 aprilie 2019

   

  Ordinul nr.69- D din 19.03.2019

   

  Finanţare externă

  6.

  Scopul: participarea în cadrul Conferinţei Internaţionale

  Ţara: Taşkent, Republica Uzbekistan                             

  Perioada:  17-21 aprilie 2019

   

  Ordinul nr. 85- D din 28.03.2019

  CNAS- cheltuieli ce ţin de diurnă .şi asigurarea de sănătate

  3 988,00

   

  7.

  Scopul: participarea în cadrul Forumului regional de securitate socială pentru Europa

  Ţara: Baku, Republica Azerbaidjan                           

  Perioada:  13-17 mai 2019

   

  Ordinul nr. 134 - D din 23.04.2019

  Integral CNAS

  53 036,00

   

   

   

   

  8.

  Scopul: participarea la semnarea Protocolului de colaborare dintre CNAS şi Patronatul ACLI

  Ţara: Roma, Republica Italia                                        

  Perioada:  7-9 mai 2019

   

  Ordinul nr. 133 - D din 23.04.2019

  CNAS- cheltuieli ce ţin de diurnă

  5 627,00

   

   

  9.

  Scopul: participarea în cadrul vizitei de studiu

  Ţara: Vilnus, Lituania

  Perioada:  10-14 iunie 2019

   

  Ordinul nr.183- D din 30.05.2019

  CNAS- transport internaţional şi diurnă

  37 411,00

   

  10.

  Scopul: participarea la negocieri pe marginea proiectului Acordului dintre  RM şi Republica Belarus în domeniul securităţii sociale

  Ţara: Minsk, Republica Belarus                                   

  Perioada:  5-8 iunie 2019

   

  Ordinul nr. 176- D din 27.05.2019

  Integral CNAS

  27 051,00

   

  11.

  Scopul: participarea în cadrul vizitei de studiu

  Ţara: Varşovia, Republica Polonia

  Perioada:  19-23 august 2019

   

  Ordinul nr.249-D din 06.08.2019

  Integral CNAS

  56 316,00

   

   

  12.

  Scopul: participarea la seminarul internaţional de instruire

  Ţara: Republica Elenă        

  Perioada:  22 septembrie - 1 octombrie 2019

   

  Ordinul nr. 289- D din 20.09.2019

   

  Finanţare externă

  13.

  Scopul: participarea la şedinţa Comitetului de Femei al Consiliului Regional Pan-European

  Ţara: Vilnus, Lituania         

  Perioada:  24-27 septembrie 2019

   

  Ordinul nr. 291- D din 20.09.2019

   

  Finanţare externă

   

   

   

   

   

   

   

  TOTAL

   

  Total 251 535

   

   
Arrow Prev

             

             

  

Arrow Next