• vezi mai mult

  Condiţii de acordare   
  Termen de examinare   
 • Acte necesare

   04.09.2019     

  Acte necesare 

  Pentru stabilirea pensiei beneficiarilor instituţiilor de forţă solicitantul prezintă  la CTAS următoarele acte necesare:

  a)     buletinul de identitate;

  b)    ordinul de eliberare din serviciu;

  c)     calculul vechimii în serviciu, eliberat de organul abilitat, conform formularului aprobat;

  d)    contractul de îndeplinire a serviciului militar;

  e)     livretul militar (original şi copie);

  f)      carnetul de muncă (original şi copie) sau alte documente ce confirmă stagiul de cotizare (extrase din ordine, certificate de salariu, procese-verbale pentru perioada înrudită);

  g)    diploma de licenţă sau certificatul privind realizarea studiilor postuniversitare de rezidenţiat (original şi copie);

  h)    diploma de studii superioare la secţia de zi (original şi copie) ;

  i)       certificatul cu privire la solda bănească, conform formularului aprobat;

  j)       decizia medicală.

   

   
Arrow Prev

             

             

  

Arrow Next