• vezi mai mult

  Condiţii de acordare   
  Acte necesare   
  Termen de depunere/examinare a cererii   
 • Cuantumul indemnizaţiei de dizabilitate

   15.07.2020     

  Cuantumul indemnizaţiei de dezabilitate pentru asiguratul încadrat în gradele sever sau accentuat de dizabilitate se determină prin diferenţa dintre 2/3 din venitul mediu lunar asigurat al asiguratului pentru ultimele 6 luni premergătoare lunii în care s-a produs accidentul de muncă sau a fost constatată boala profesională şi cuantumul pensiei de dizabilitate al acestuia, stabilit prin sistemul public de asigurări sociale.

  Cuantumul indemnizaţiei de dizabilitate pentru asiguratul încadrat în gradul mediu de dizabilitate se determină procentual, din diferenţa dintre 2/3 din venitul mediu lunar asigurat al asiguratului pentru ultimele 6 luni premergătoare lunii în care s-a produs accidentul de muncă sau a fost constatată boala profesională şi cuantumul pensiei de dizabilitate al acestuia, corespunzător gradului de reducere a capacităţii de muncă.

   

   

   
Arrow Prev

             

             

Arrow Next