• vezi mai mult

  Termen de examinare   
  Condiţii de acordare   
  Stabilirea indemnizației   
 • Cuantumul indemnizației

   19.07.2019     

  Cuantumul indemnizaţiei

  Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă plătite din mijloacele angajatorului se stabileşte în proporţie de 75% din salariul mediu al angajatului, determinat în modul stabilit de Guvern.

  Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă  achitate din contul bugetului asigurărilor sociale de stat se stabileşte diferenţiat, în funcţie de durata stagiului total de cotizare, după cum urmează:
  a) 60% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani;
  b) 70% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani;
  c) 90% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani;
  d) cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoză, SIDA sau de maladie oncologică este de 100%.

  Baza de calcul al indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă o constituie venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, venit din care au fost calculate şi achitate contribuţii individuale de asigurări sociale.

  Venitul asigurat pentru lunile incluse în calcul la determinarea bazei de calcul a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă nu poate depăşi suma a 5 salarii medii lunare prognozate pe economie pentru anul respectiv înmulţită la 12 sau la numărul de luni în care persoana a realizat venit asigurat. În cazul în care în calcul se include anul calendaristic incomplet, venitul asigurat se plafonează reieşind din numărul de luni în care a fost realizat venitul asigurat pentru anul respectiv. Salariul mediu lunar prognozat pe economie se aprobă de Guvern.

   
Arrow Prev

             

             

  

Arrow Next