• vezi mai mult

  Cuantumul indemnizației   
  Termen de examinare   
  Stabilirea indemnizației   
 • Condiţii de acordare

   19.07.2019     

  Condiţii de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă

  Asiguraţii au dreptul la incapacitate temporară de muncă cu condiţia:
  a) confirmă un stagiu total de cotizare de cel puţin 3 ani;

  b) asiguraţii care confirmă un stagiu total de cotizare de până la 3 ani beneficiază de dreptul la indemnizaţii dacă confirmă un stagiu de cotizare de cel puţin 9 luni realizat în ultimele 24 de luni premergătoare datei producerii riscului asigurat.

  Şomerele/şomerii beneficiază de dreptul la indemnizaţii dacă confirmă stagiul de cotizare necesar, cu condiţia suspendării pentru această perioadă a plăţii ajutorului de şomaj.

  Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoză, de SIDA sau de o maladie oncologică se stabileşte indiferent de durata stagiului de cotizare.

  Pentru perioada concediului medical ce se suprapune cu perioada de desfăşurare a activităţii de muncă se plăteşte salariul şi nu indemnizaţia.

   
Arrow Prev

             

             

  

Arrow Next