• vezi mai mult

  Acte necesare   
  Termen de depunere/examinare a cererii   
  Condiţii de acordare   
 • Cuantumul indemnizaţiei

   09.07.2019     

  Cuantumul lunar al indemnizaţiei de maternitate este de 100 % din baza de calcul.  

  Baza de calcul al indemnizaţiei de maternitate pentru femeile asigurate o constituie venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, venit din care au fost calculate şi achitate contribuţii individuale de asigurări sociale.

   Baza de calcul al indemnizaţiei de maternitate pentru soţiile aflate la întreţinerea soţului asigurat îl constituie venitul mediu lunar asigurat al soţului, realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, venit din care au fost calculate şi achitate contribuţii individuale de asigurări sociale

  Baza de calcul al indemnizaţiei de maternitate pentru şomeri o constituie marimea ajutorului de şomaj în vigoare la data producerii riscului asigurat.

  Venitul asigurat pentru lunile incluse în calcul la determinarea bazei de calcul a indemnizaţiei de maternitate nu poate depăşi suma a 5 salarii medii lunare prognozate pe economie pentru anul respectiv înmulţită la 12 sau la numărul de luni în care persoana a realizat venit asigurat. În cazul în care în calcul se include anul calendaristic incomplet, venitul asigurat se plafonează reieşind din numărul de luni în care a fost realizat venitul asigurat pentru anul respectiv. Salariul mediu lunar prognozat pe economie se aprobă de Guvern. 

   

   

   
Arrow Prev

             

             

  

Arrow Next