• Prima   /  Cadrul juridic   /  Acte normative interne   /  Ordine  /  Începînd cu 1 ianuarie 2016 se va aplica bugetul asigurărilor sociale de stat provizoriu

  Începînd cu 1 ianuarie 2016 se va aplica bugetul asigurărilor sociale de stat provizoriu

   31.12.2015    4484 Accesări    

  În legătură cu neadoptarea pînă la finele anului curent a Legii bugetuluide stat pe anul 2016, conformprevederilor articolului 57alin.(1) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţiibugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, Casa Naţională de Asigurări Sociale,în calitate de administrator de buget, a emis Ordinul nr. 306-A din 29decembrie 2015 ”Cu privire la aplicarea bugetului asigurărilor sociale destat  provizoriu pe anul 2016”. 

  Ordinul CNAS nr. 306-A din 29.12.15 cu privire la  aplicarea bugetului asigurărilor sociale destat provizoriu pe anul 2016

  Anexa 1: Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului asigurărilorsociale de stat provizoriu pentru anul 2016

  Anexa 2: Subprogramele de cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de statprovizoriu pentru anul 2016

  Notă informativă la bugetul asigurărilor sociale de stat provizoriu pe anul 2016

  Anexă la nota informativă: Sinteza bugetului asigurărilor sociale de statprovizoriu la venituri şi cheltuieli pe anul 2016

   

  Direcţie planificare bugetară                           

   
Arrow Prev

             

             

Arrow Next