• Prima   /  Mass-media   /  Noutăţi  /  Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 8 luni ale anului 2021

  Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 8 luni ale anului 2021

   16.09.2021    539 Accesări    

  Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în perioada de 8 luni ale anului 2021, în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă totală de 18505,2 mil. lei, sau 70,1% din planul anual stabilit de 26400,5 mil. lei.

  Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 10391,8 mil. lei sau 68,9% din suma anuală prevăzută de 15080,1 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2020, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creştere cu 1390,0 mil. lei sau cu 15,4%.

  Alte venituri au fost încasate în bugetul asigurărilor sociale de stat în sumă de 188,2 mil. lei, din care partea majoră sau 184,9 mil. lei a constituit partea impozitului unic perceput de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei.

  Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 7925,1 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:

  - 5175,1 mil. lei - destinate plăţii prestaţiilor de asistenţă socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 70,2% din suma anuală prevăzută de 7375,5 mil. lei, iar faţă de perioada similară a anului precedent au fost cu 554,4 mil. lei sau cu 12,0% mai mari;

  - 2750,0 mil. lei - destinate acoperirii deficitului de venituri proprii ale bugetului asigurărilor sociale de stat, care au constituit 74,6% din suma anuală prevăzută de 3687,7 mil. lei.

  Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 17850,1 mil. lei, sau 67,6% din planul anual stabilit de 26400,5 mil. lei.

  Faţă de indicatorul respectiv realizat în aceiaşi perioadă a anului 2020, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată a anului de gestiune, a fost mai mare cu 2126,5 mil. lei sau cu 13,5%.

  În perioada de 8 luni ale anului curent, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 655,1 mil. lei.

  Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia din 1 septembrie 2021 a constituit 655,5 mil. lei.

  Direcţia panificare bugetară                                                   

   

   

   
Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY