• Prima   /  Mass-media   /  Noutăţi  /  Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 2 luni ale anului 2021

  Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 2 luni ale anului 2021

   16.03.2021    535 Accesări    

  Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada de 2 luni ale anului 2021, în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 4685,9 mil. lei, ce reprezintă o executare la nivel de 18,2% a planului anual de 25792,0 mil. lei.

  Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 2338,8 mil. lei sau 15,5% din suma anuală prevăzută de 15080,1 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2020, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în primele 2 luni ale anului 2021 a înregistrat o creştere cu 44,1 mil. lei sau cu 1,9%.

  Alte venituri au fost încasate în bugetul asigurărilor sociale de stat în sumă de 42,5 mil. lei, din care partea majoră sau 42,2 mil. lei a constituit partea impozitului unic perceput de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei.

  Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 2304,6 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:

   - 1184,6 mil. lei - destinate plăţii  prestaţiilor de asistenţă  socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 16,3% din suma anuală prevăzută de 7263,0 mil. lei şi au fost cu 305,9 mil. lei (20,5%) mai mici faţă de perioada similară a anului precedent;

   - 1120,0 mil. lei - destinate acoperirii deficitului de venituri proprii ale bugetului asigurărilor sociale de stat şi au constituit 35,1% din suma anuală prevăzută de 3191,6 mil. lei.

  Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 4263,2 mil. lei sau 16,5% din suma anuală planificată de 25792,0 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv realizat în aceiaşi perioadă a anului 2020, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada de 2 luni ale anului de gestiune a fost mai mare cu 96,0 mil. lei sau cu 2,3%.

  În perioada raportată, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 422,7 mil. lei.

  Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 martie 2021 a constituit 463,8 mil. lei. 

                Direcţia planificare bugetară                                                    

   

   

   
Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY