• Prima   /  Mass-media   /  Noutăţi  /  Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 9 luni ale anului 2020

  Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 9 luni ale anului 2020

   16.10.2020    1228 Accesări    

  Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în 9 luni ale anului 2020, în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 18003,0 mil. lei, ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (24572,1 mil. lei) la nivel de 73,3%.

  Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 10167,1 mil. lei sau 72,5% din suma anuală prevăzută de 14023,8 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2019, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în 9 luni ale anului 2020 a înregistrat o creştere cu 194,3 mil. lei sau cu 1,9%.

  Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 7672,5 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:

  - 5106,9 mil. lei - destinate plăţii  prestaţiilor de asistenţă  socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 69,4% din suma anuală precizată de 7358,7 mil. lei şi sunt cu 557,6 mil. lei (12,3%) mai mari faţă de perioada similară a anului precedent;

  - 2565,6 mil. lei - destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii. Acestea au constituit 86,5% din suma anuală precizată de 2965,1 mil. lei.

  Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 17641,4 mil. lei sau 71,8% din suma anuală precizată de 24572,1 mil. lei.

  Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2019, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada analizată a anului de gestiune a fost mai mare cu 1389,3 mil. lei sau cu 8,5%.

  În perioada raportată, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 361,6 mil. lei.

  Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 octombrie 2020 a constituit 571,6 mil. lei. 

              Direcţia planificare bugetară      

                                                

   

   
Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY