• Prima   /  Mass-media   /  Noutăţi  /  În atenţia rezidenţilor parcurilor pentru tehnologia informaţiei

  În atenţia rezidenţilor parcurilor pentru tehnologia informaţiei

   12.08.2020    1376 Accesări    

  Casa Naţională de Asigurări Sociale informează, că la data de 7 august 2020 a intrat în vigoare Legea nr. 142 din 16 iulie 2020 pentru modificarea Legii nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei (Monitorul Oficial nr. 199-204 din 07.08.2020) prin care au fost operate modificări la art. 16 alin. (1) şi anume, venitul lunar asigurat al salariaţilor rezidenţilor parcului pentru tehnologia informaţiei va constitui 68% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul de gestiune.

  În acest context, prin scrisoarea II-03/10-8934 din 12 august 2020 a fost completat pct. 17 al Particularităţilor calculării şi achitării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru anul 2020, nr.II-03/10-1015 din 23.01.2020, după cum urmează:

  „Astfel, venitul lunar asigurat al salariaţilor rezidenţilor parcurilor pentru tehnologia informaţiei pentru perioadele ianuarie - iulie ale anului 2020 constituie suma de 4 771.80 lei. Pentru luna august 2020 venitul lunar asigurat al salariaţilor în cauză constituie suma de 5 284.89 lei {((7 953 lei  x 60%) / 100)) / 31 zile) x 6 zile + {((7 953 lei  x 68%) / 100)) / 31 zile) x 25 zile = 923.57 lei + 4361.32 lei =  5284.89 lei} iar pentru perioadele septembrie - decembrie ale anului 2020 venitul lunar asigurat al salariaţilor constituie suma de 5408.04 lei {(7 953 lei  x 68%) / 100) = 5408.04 lei} indiferent de mărimea de facto a venitului salarial obţinut de angajat."

  Scrisoarea cu privire la completarea Particularităţilor calculării şi achitării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru anul 2020 poate fi accesată la rubrica /Cadrul juridic/Acte normative interne/Dispoziţii/.

                  Direcţia generală administrarea plăţilor şi plătitorilor 

   

   

   

   
Arrow Prev

             

             

Arrow Next