• vezi mai mult

  În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS   
  Felicitare   
 • Prima   /  Mass-media   /  Noutăţi  /  Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 4 luni ale anului 2020

  Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 4 luni ale anului 2020

   15.05.2020    1277 Accesări    

  Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în 4 luni ale anului 2020 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 8738,2 mil. lei, ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (23869,8 mil. lei) la nivel de 36,6%.

  Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 4452,5 mil. lei sau 31,6% comparativ cu suma anuală prevăzută de 14097,0 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2019, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creştere cu 196,4 mil. lei sau cu 4,6%.

  Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 4215,2 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:
  - 2582,7 mil. lei – destinate plăţii  prestaţiilor de asistenţă  socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 36,6% din suma anuală precizată pe anul 2020 de 7056,0 mil. lei, şi sunt cu 208,2 mil. lei (8,8%) mai mari faţă de perioada similară a anului precedent;

  - 1632,5 mil. lei – destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii. Acestea au constituit 63,6% din suma anuală precizată pe anul 2020 de 2565,6 mil. lei.

  Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 7987,0 mil. lei sau 33,5% comparativ cu suma anuală precizată de 23869,8 mil. lei.

  Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2019, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada analizată a anului de gestiune a fost mai mare cu 497,3 mil. lei sau cu 6,6%.
  În perioada raportată, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 751,2 mil. lei.

  Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia de 1 mai 2020 a constituit 751,0 mil. lei.
   
                                              Direcţia planificare bugetară

   
Arrow Prev

             

             

Arrow Next