• Prima   /  Mass-media   /  Noutăţi  /  Evidenţa persoanelor fizice care exercită activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură în calitate de plătitorii de contribuţii la BASS

  Evidenţa persoanelor fizice care exercită activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură în calitate de plătitorii de contribuţii la BASS

   15.01.2020    75 Accesări    

  Prin Legea nr. 171/2019 cu privire la modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial nr. 393-399 din 27.12.2019) au fost operate modificări în pct.1.7 din anexa nr.1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale şi a fost inclusă o nouă categorie  de plătitori şi asiguraţi „persoanele fizice care exercită activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal".

  În legătură cu operarea modificărilor prenotate, precum şi în scopul actualizării  Registrului de evidenţă a plătitorilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, Casa Naţională de Asigurări Sociale a efectuat modificări şi completări la  Regulamentul privind evidenţa  plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, aprobate prin ordinul nr. 4-A din 11.01.2020.

  Vizitatorii site-lui pot face cunoştinţă cu acest Regulament la rubrica Pentru plătitorii de contribuţii/ Regulamente/ Regulamentul privind evidenţa  plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat (modificat şi completat prin Ordinul CNAS nr. 4-A din 11.01.2020).

                                 Direcţia generală evidenţa contribuabililor

   

   

   

   
Arrow Prev

             

             

Arrow Next