• Prima   /  Mass-media   /  Noutăţi  /  În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS

  În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS

   22.08.2019    1481 Accesări    

  În conformitate cu prevederile art. 265 a Codului Civil nr. 1107 din 06.06.2002, dacă ultima zi a termenului este o zi de duminică, de sâmbătă sau o zi care, în conformitate cu legea în vigoare, la locul executării obligaţiei este zi de odihnă, termenul expiră în următoarea zi lucrătoare.

  Reieşind din cele menţionate, Casa Naţională de Asigurări Sociale, reaminteşte că data de 28 august 2019 reprezintă termenul limită de declarare şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat.

  În conformitate cu anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale:

  - Categoriile de angajatori specificaţi la pct. 1.1 -1.6 din anexa menţionată au obligaţia să declare şi să achite contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru luna iulie curent până la data de 28 august 2019 inclusiv.

  - Persoanele fizice, care se regăsesc în una dintre situaţiile: fondatori ai întreprinderilor individuale; notari învestiţi în funcţie în modul stabilit de lege; executori judecătoreşti învestiţi în funcţie în modul stabilit de lege; avocaţi care au înregistrată una dintre formele de organizare a activităţii de avocat în condiţiile legii; administratori autorizaţi care au înregistrată una dintre formele de organizare a activităţii de administrator în condiţiile legii; persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor au obligaţia să achite contribuţiile individule de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru luna iulie curent în mărime de 1/12 din taxa fixă anuală, pînă la data de 28 august 2019 inclusiv, ce constituie suma de 788 lei.

  - Angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi - pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă care efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi au obligaţia să declare şi să achite contribuţiile individuale de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru luna septembrie curent în mărime de 1/12 din taxa fixă anuală, până la data de 28 august 2019 inclusiv, ce constituie suma de 788 lei pentru fiecare angajat.

  Potrivit art. 7 alin. (1) al Legii nr. 300/2018 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019, neplata în termen a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii atrage după sine calcularea majorărilor de întârziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere, inclusiv pentru ziua de transfer al sumei datorate. Calcularea majorărilor de întârziere se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale lunar, fără emiterea unei decizii speciale.

  Totodată, Casa Naţională de Asigurări Sociale informează că la completarea indicatorilor din tabelul nr. 3 al Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (forma IPC18) pentru luna iulie 2019, urmează să se ţină cont de modificările şi completările operate în ordinul Ministerului Finanţelor nr.126 din 4 octombrie 2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18), prin ordinul nr. 98 din 28 iunie 2019 (MO nr. 218-222 din 05.07.2019), introduse în  Instrucţiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18).

  Casa Naţională de Asigurări Sociale recomandă plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor de stat să se conformeze prevederilor legislaţiei, respectiv, să declare şi să achite contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii în termenii stabiliţi.

                  Direcţia generală evidenţa contribuabililor

   

   

   

   
Arrow Prev

             

             

Arrow Next