• Prima   /  Mass-media   /  Noutăţi  /  CNAS a obţinut două diplome de excelenţă

  CNAS a obţinut două diplome de excelenţă

   03.07.2019    1458 Accesări    

  Casa Naţionala de Asigurări Sociale a obţinut două diplome de excelenţă pentru organizarea sistemului de control intern managerial şi pentru dezvoltarea activităţii de audit intern la conferinţa anuală în domeniul controlului financiar public intern, organizate de Ministerul Finanţelor cu genericul „Controlul intern - evoluţie prin angajament, răspundere şi implicare", care a avut loc la 3 iulie, curent.

  În cadrul conferinţei, Natalia Şmundeac, şef direcţie analiză şi planificare strategică,  a prezentat experienţa Casei Naţionale în implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial. CNAS, fiind instituţie-pilot în implementarea controlului intern managerial începând cu anul 2009, a reuşit până în prezent să alinieze sistemul la cerinţele Standardelor Naţionale de Control Intern, fapt apreciat de Ministerul Finanţelor.

  Astfel, în prezent, CNAS dispune de un sistem de control intern managerial, care are drept scop de a îmbunătăţi şi fortifica răspunderea managerială în gestionarea şi utilizarea mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi de a spori calitatea serviciilor prestate persoanelor fizice şi juridice.

  În acelaşi timp, în cadrul Casei Naţionale există angajamentul de a realiza obiectivele cu respectarea principiilor de bună guvernare - transparent şi responsabil, eficient şi eficace, legal şi echitabil, iar auditul intern, care având o opinie independentă şi obiectivă, contribuie la îmbunătăţirea proceselor de management al riscului, control şi guvernanţă în cadrul instituţiei.

  De menţionat, subdiviziunea de audit intern a CNAS a fost instituită din anul 2001, odată cu constituirea instituţiei,  iar pe parcursul anilor a participat la diverse exerciţii-pilot pentru testarea cadrului normativ în domeniul auditului intern din sectorul public.

                             Direcţia comunicare şi mass-media 

   

   

   
Arrow Prev

             

             

  

Arrow Next