• Prima   /  Mass-media   /  Noutăţi  /  A avut loc şedinţa Consiliului de Administraţie al CNAS

  A avut loc şedinţa Consiliului de Administraţie al CNAS

   25.06.2019    714 Accesări    

  La 25 iunie, curent, a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului de Administraţie al Casei Naţionale de Asigurări Sociale cu participarea membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii CNAS şi şefilor de direcţii. În deschiderea şedinţei, Ala Nemerenco, Ministrul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale  şi preşedintele Consiliului de Administraţie, a menţionat subiectele ce urmează a fi examinate. Astfel, pe agenda şedinţei au fost incluse şase întrebări.

  Primul subiect privind reorganizarea procesului de stabilire, calculare şi plată a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă prin preluarea responsabilităţilor angajatorului, în contextul dezvoltării implementării portalului certificatelor de concediu medical, a fost abordat de Nelea Rusu, Secretar de stat al Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale. 

  În dezbateri, Tatiana Popa, vicepreşedinte CNAS a menţionat că începând cu 1 iulie 2019, Casa Naţională de Asigurări Sociale va prelua stabilirea, calcularea şi plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă. În prezent se finalizează procesul de elaborare şi implementare a modulului “Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă”. Datele necesare pentru stabilirea indemnizaţiei pentru incapacitatea temporară de muncă vor fi primite prin intermediul conexiunilor intersistemice, iar în adresa prestatorilor de servicii de plată au fost expediate Procesele acordurilor adiţionale în vederea completării contractelor cu o nouă prestaţie. Iar în curând va fi organizată instruirea personalului caselor teritoriale, a mai spus oficialul.

  Cel de-al doilea subiect „Cu privire la activitatea Casei Naţionale de Asigurări Sociale în trimestrul I al anului 2019” a fost prezentat de Tatiana Popa, vicepreşedinte CNAS. “Specialiştii stabilesc 76 de tipuri de prestaţii sociale pentru 1,3 milioane de persoane. Şi pe parcursul trimestrului I al anului 2019 toate tipurile de prestaţii sociale au fost stabilite conform cadrului normativ în domeniu. Totodată au fost indexate 690 mii de pensii, a fost recalculat cuantumul alocaţiilor sociale pentru 73 mii de beneficiari, au fost reexaminate 2511 dosare de pensii pentru limită de vârstă stabilite până la 01.01.1999, cu un stagiu de cotizare după realizarea dreptului la pensie de la 15 ani. De asemenea s-a asigurat plata în termen a suportului unic pentru 61 126 beneficiari de pensii şi alocaţii sociale de stat.”

  Şedinţa a continuat cu alt subiect ce ţine de executarea bugetului asigurărilor sociale de stat la situaţia din 1 iunie curent, prezentat de  Silvia Conicov, şef-adjunct al direcţiei finanţe şi asigurări sociale CNAS.

  Damian Rusu, şef CTAS Bălţi,  a informt Consiliul despre activitatea subdiviziunii pe care o conduce.  El şi-a exprimat îngrijorarea privind creşterea considerabilă a volumului de muncă şi lipsa de personal.

  În urma discuţiilor membrii Consiliului de Administraţie au aprobat toate subiectele abordate în cadrul şedinţei.

                                                       Direcţia comunicare şi mass-media

   
Arrow Prev

             

             

  

Arrow Next