• Prima   /  Mass-media   /  Noutăţi  /  Şedinţele de lucru cu conducătorii subdiviziunilor teritoriale vor deveni tradiţionale

  Şedinţele de lucru cu conducătorii subdiviziunilor teritoriale vor deveni tradiţionale

   19.04.2019    523 Accesări    

  Astăzi, 19 aprilie, curent, la Centrul de Instruire CNAS, conducerea Casei Naţionale de Asigurări Sociale a convocat a doua şedinţă de lucru cu conducătorii subdiviziunilor teritoriale, care vor deveni tradiţionale în continuare.

  Întrunirea a fost moderată de Valentina Buliga, directorul general al CNAS. "Scopul acestei şedinţe este de a corecta acele imperfecţiuni pe care le observăm în timpul activităţii noastre pentru ca să avem un colectiv organizat, responsabil, binevoitor în raport cu beneficiarii noştri.  De asemenea, îmi doresc ca toţi participanţii la aceste şedinţe să-şi actualizeze cunoştinţele într-un domeniu s-au altul pentru realizarea unei activităţi eficiente şi transparente a instituţiei."

  Svetlana Dascal, şef direcţie generală audit, a vorbit despre alinierea activităţii subdiviziunilor teritoriale la Standardele Naţionale de Control Intern prin prisma constatărilor în cadrul a trei misiuni de audit realizate în anul curent. În ele au fost evaluate procesele cu privire la stabilirea şi plata alocaţiilor sociale de stat, compensaţiilor şi ajutoarelor materiale cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobâl şi alocaţiilor lunare de stat pentru protecţia socială suplimentară a cetăţenilor din unele localităţi din stânga Nistrului. "Avem nevoie de instruirea continuă a conducătorilor privind responsabilitatea pentru promovarea unei culturi adecvate de control şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial", a concluzionat funcţionara.

  Tatiana Casapu, şef direcţie juridică,  a explicat celor prezenţi prevederile Codului Administrativ, care a intrat în vigoare de la 1 aprilie, curent. "Legislaţia administrativă are drept scop reglementarea procedurii de înfăptuire a activităţii administrative şi a controlului judecătoresc asupra acesteia, în vederea asigurării respectării drepturilor şi a libertăţilor prevăzute de lege ale persoanelor fizice şi juridice, ţinându-se cont de interesul public şi de regulile statului de drept. Noi trebuie să avem grijă ca actele administrative emise de CNAS să nu vină în contradicţie cu prevederile Codului Administrativ".

  La finele şedinţei, conducătorii subdiviziunilor teritoriale au pus întrebări care ţin de aspecte din activitatea colectivelor pe care le conduc, cât şi despre problemele cu care se confruntă zi de zi.   

           Direcţia comunicare şi mass-media 

   

   

   

   
Arrow Prev

             

             

  

Arrow Next