• Prima   /  Mass-media   /  Noutăţi  /  Ședința Consiliului de Administrație al CNAS

  Ședința Consiliului de Administrație al CNAS

   20.03.2019    638 Accesări    

  La 20 martie, curent, a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului de Administraţie al Casei Naționale de Asigurări Sociale cu participarea membrilor Consiliului de Administraţie, numiți prin Hotărârea Guvernului nr. 796 din 25.06.2016, conducerii CNAS și șefilor de direcții.

  În deschiderea ședinței, Silvia Radu, Ministrul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, președintele Consiliului de Administraţie, a menționat subiectele ce urmează a fi examinate. Astfel, pe agenda ședinței au fost incluse 10 întrebări, prima fiind aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru  anul 2018.

  Cel de-al doilea subiect „Cu privire la stabilirea mărimii compensaţiei băneşti în locul biletelor de tratament sanatorial gratuit persoanelor cu dizabilităţi de pe urma războiului, pentru dreptul nefolosit în anii 2017-2018”, a fost prezentat de Tatiana Galeţcaia, şef  direcţie în cadrul direcţiei generale finanţe şi asigurări sociale.

  Ședința a continuat cu alte subiecte axate pe problemele ce țin de tratamentul și însănătoșirea persoanelor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la C.A.E. Cernobâl.

  În continuare, Maia Moraru, şef direcţie generală monitorizarea activităţii şi achiziţii publice, a prezentat mecanismul de evaluare a capacităţii de executare a serviciilor de organizare a odihnei și întremării sănătății copiilor, care are drept scop achiziționarea biletelor de odihnă şi întremare a sănătății copiilor şi adolescenţilor prin oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico- economic, bazată pe respectarea normelor igienice, sanitare şi alimentare, crearea condiţiilor pentru dezvoltarea capacităţilor intelectuale, organizarea utilă şi plăcută a timpului liber al copiilor, educarea mândriei naţionale şi a obligaţiunilor civice fundamentale, formarea atitudinii responsabile faţă de mediul ambiant.

  Cu referire la implementarea în anul 2018 a Strategiei de dezvoltare a CNAS pentru anii 2016-2020, Natalia Șmundeac, şef direcţie analiză şi planificare strategică, a prezentat o sinteză a rezultatelor în activitate obținute de CNAS în anul 2018. Astfel, efortul depus de colectivul Casei Naționale a fost orientat spre implementarea cu succes a politicilor Guvernului în domeniul asigurărilor sociale precum și realizarea obiectivelor strategice și indicatorilor de performanță asumați de CNAS în anul precedent.

  Liuba Rotaru, şef CTAS sectorul Centru, mun. Chişinău a vorbit despre activitatea subdiviziunii pe care o conduce.  Ea și-a exprimat îngrijorarea privind creșterea volumului de muncă, lipsa de personal și starea sediului.

  În cadrul ședinței au fost discutate și alte probleme stringente ce țin de activitatea CNAS.

  În urma discuţiilor membrii Consiliului de Administraţie au aprobat toate subiectele abordate în cadrul ședinței.

  La finele ședinței, Președintele CNAS Valentina Buliga, a apreciat colaborarea membrilor Consiliului și receptivitatea lor față de diverse aspecte ale activității Casei Naționale de Asigurări Sociale. Totodată, a mulțumit tuturor pentru implicare și speră că în continuare Consiliului de Administraţie va fi un suport pentru CNAS și o platformă de discuții astfel că „tot ceea ce urmează să facem împreună să realizăm cu demnitate, succes și în termenii stabiliți„ – a precizat Valentina Buliga.

                                                     Direcţia comunicare şi mass-media

   
Arrow Prev

             

             

  

Arrow Next