• Prima   /  Mass-media   /  Noutăţi  /  Comunicarea instituţională, un instrument important în realizarea obiectivelor CNAS

  Comunicarea instituţională, un instrument important în realizarea obiectivelor CNAS

   12.03.2019    981 Accesări    

  Astăzi, 12 martie, curent, la Centrul de Instruire CNAS, conducerea Casei Naţionale de Asigurări Sociale a convocat o şedinţă de lucru cu conducătorii subdiviziunilor teritoriale.

  Întrunirea a fost deschisă de Valentina Buliga, Preşedintele CNAS. " Agenda acestei şedinţe a fost organizată la propunerile parvenite de la casele teritoriale de asigurări sociale. Ne dorim să avem o comunicare deschisă între Aparatul central şi subdiviziunile teritoriale, ceea ce ar contribui la îmbunătăţirea realizării proceselor CNAS, realizarea unei activităţi eficiente şi transparente a instituţiei."

  Totodată,  Preşedintele CNAS a menţionat  că bogăţia cea mai mare a instituţiei sunt oamenii, care lucrând de mai mulţi ani sunt patrioţii sistemului public de asigurări sociale. "Una dintre cele mai importante sarcini este de a asculta clienţii noştri şi de a le explica cu multă răbdare prevederile legislaţiei pentru un drept social sau altul", a mai spus Valentina Buliga.

  Ulterior au luat cuvântul şefii direcţiilor Aparatului central al CNAS. Ala Coliban, şef direcţie generală evidenţa contribuabililor, a abordat aspecte privind calcularea, virarea şi declararea contribuţiilor de asigurări sociale în anul 2019. Clara Sorocean, şef direcţie generală evidenţa individuală a contribuţiilor, a povestit despre modificările operate în actele legislative şi normative aferente evidenţei individuale a contribuţiilor.

  Svetlana Vecvert, şef direcţie generală control şi aplicarea legislaţiei pentru drepturi sociale, a relatat despre problemele abordate de angajaţii CTAS referitor la stabilirea drepturilor la pensii.  Natalia Darii, şef direcţie pensii şi prestaţii sociale beneficiarilor instituţiilor de forţă, a explicat eficientizarea proceselor de stabilire şi plată a prestaţiilor sociale beneficiarilor instituţiilor de forţă, iar Natalia Varban, şef direcţie generală prestaţii sociale, a trecut în revistă modificările operate în legislaţie privind acordarea ajutorului de şomaj şi cele în domeniul acordării indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii.

  De asemenea, s-a discutat şi despre plata pensiilor persoanelor care şi-au stabilit domiciliul în statele cu care Republica Moldova nu are încheiate acorduri de securitate socială, conlucrarea specialiştilor CTAS cu direcţiile Fondului de Pensii din Federaţia Rusă, acordarea biletelor de tratament pentru veterani şi entităţi, modernizarea tehnicii de calcul, crearea condiţiilor de muncă adecvate pentru specialiştii instituţiei, instruirea şi salarizarea angajaţilor CNAS.

  Totodată, conducătorii subdiviziunilor teritoriale au pus întrebări care ţin de aspecte din activitatea colectivelor pe care le conduc, cât şi despre problemele cu care se confruntă.

       Direcţia comunicare şi mass-media 

   

   

   
Arrow Prev

             

             

  

Arrow Next