• Prima   /  Mass-media   /  Noutăţi  /  Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în luna ianuarie a anului 2018

  Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în luna ianuarie a anului 2018

   16.02.2018    4066 Accesări    

  În luna ianuarie a anului 2018 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 1753,3 mil. lei, ce reprezintă  9,1% din suma anuală aprobată de 19312,5 mil. lei.

  Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 964,1 mil. lei, sau 7,7% din suma anuală aprobată de 12546,0 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2017, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în luna ianuarie 2018 a înregistrat o creştere cu 192,6 mil. lei sau cu 25,0%.

  Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 788,7 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:

  - 468,7 mil. lei - destinate plăţii  prestaţiilor de asistenţă  socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 8,6% din suma anuală aprobată pe anul 2018 de 5429,1 mil. lei;

  - 320,0 mil. lei  - destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii.

  Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 1527,1 mil. lei sau 7,9% din suma anuală aprobată de 19312,5 mil. lei.

  Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2017, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada analizată a anului curent  a fost mai mare cu 134,7 mil. lei sau cu 9,7%.

  Casa Naţională de Asigurări Sociale şi-a onorat integral obligaţiile financiare faţă de beneficiari şi toate tipurile de prestaţii sociale au fost finanţate în volum deplin, fără restanţe.

  În perioada raportată, veniturile totale executate au depăşit cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 226,2 mil. lei.

        Direcţia panificare bugetară                                         

   

   

   
Arrow Prev

             

             

Arrow Next