• Prima   /  Mass-media   /  Noutăţi  /  În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS

  În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS

   22.09.2017    3210 Accesări    

  Casa Naţională de Asigurări Sociale, reaminteşte că data de 25 septembrie 2017 reprezintă termenul limită de prezentare a declaraţiilor forma BASS şi forma REV-5 şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru luna august 2017.

  Îndeplinirea obligaţiilor în termenele stabilite de legislaţia în vigoare nu atrage calcularea de majorări de întîrziere (penalităţi) şi constatarea contravenţiilor administrative. Sancţionările au ca scop descurajarea neconformării voluntare.

  Pentru prezentarea declaraţiilor, Casa Naţională propune tuturor plătitorilor de contribuţii la BASS să aleagă metoda automatizată de raportare prin intermediul Sistemului Informaţional Automatizat „E-Reporting” disponibil la adresa www.raportare.md.

  Avantajele serviciului electronic de depunere a declaraţiilor prin Internet cu aplicarea semnăturii electronice sunt - rapiditatea, accesibilitatea, disponibilitatea. Serviciul oferă  - disponibilitate 24 ore din 24, 7 zile pe săptămână, reducerea timpului necesar pentru completarea şi prezentarea declaraţiilor la structurile teritoriale ale CNAS, posibilitatea de verificare a corectitudinii complectării indicatorilor declaraţiilor, prezentarea şi informarea despre recepţionare în timp real.

  Totodată, conform prevederilor Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 286 din 16.12.2016, plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, care la situaţia de 01.01.2017 au 5 şi mai multe  persoane angajate, prezintă declaraţia forma BASS şi forma REV-5, utilizînd, în mod obligatoriu, metoda automatizată de raportare electronică cu aplicarea semnăturii electronice.

                                  Direcţia generală evidenţa contribuabililor 
    

   
Arrow Prev

             

             

  

Arrow Next