• Prima   /  Mass-media   /  Noutăţi  /  Cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2017, a fost majorat

  Cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2017, a fost majorat

   28.07.2017    14019 Accesări    

   Casa Naţională de Asigurări Sociale informează, că prin Hotărârea Guvernului nr. 572 din 19 iulie 2017 cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1233 din 9 noiembrie 2016 (Monitorul Oficial nr. 253-264 din 21.07.2017) s-a aprobat cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2017, în mărime de 5600 lei.

  Astfel, începând cu data de 21 iulie, curent, se utilizează salariul mediu lunar pe economie în mărime de 5600 lei în modul stabilit de legislaţie.

  Angajatorii, pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii care întrunesc condiţiile specificate la art. 24 alin. (21) din Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal, calculează  şi  virează contribuţia conform tarifului  de 23% la baza de  calcul egală cu 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pentru anul 2017 după cum urmează:

  -       pentru lunile ianuarie - iunie ale anului 2017 suma de 2 438 lei {(5 300 lei  x 2) x 23%} pentru fiecare persoana asigurată;

  -       pentru luna iulie curent perioada de la 01 - 20, 23%  la baza de calcul 2 salarii medii prognozate pe economie în mărime de 5300 lei, iar pentru perioada 21- 31, 23% la baza de calcul 2 salarii medii prognozate pe economie în mărime de 5600 lei şi, respectiv, contribuţia datorată de angajator pentru fiecare persoană constituie suma de 2 487 lei {(2 438 / 31 zile)*20 zile+ (2 576 / 31 zile)*11 zile};

  -       pentru lunile august - decembrie ale anului 2017 suma de  2 576 lei {(5 600 lei  x 2) x 23% } pentru fiecare persoana asigurată.

  Cu referire la punctul 2) din anexa nr. 5 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 286 din 16.12.2016, la ajutoarele materiale calculate până la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului sus menţionate, 21 iulie 2017, se utilizează salariul mediu lunar prognozat pe economie în mărime de 5300 lei, iar începând cu 21 iulie curent  salariul mediu prognozat pe economie în mărime de 5600 lei.

      Direcţia generală evidenţa contribuabililor

   

   

   
Arrow Prev

             

             

  

Arrow Next