• Prima   /  Mass-media   /  Noutăţi  /  Indexarea compensaţiei băneşti lunare în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare

  Indexarea compensaţiei băneşti lunare în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare

   12.04.2017    3091 Accesări    

   Potrivit Legii  nr. 909 din 30.01.1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobâl şi Hotărârii Guvernului nr.  1189 din 22 octombrie 2008 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de stabilire şi plată a compensaţiei băneşti lunare în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare, participanţii la lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobâl,  persoanele cu dizabilităţi a căror dizabilitate se află în legătură cauzală cu catastrofa de la Cernobâl,  precum şi persoanele care s-au îmbolnăvit de boală actinică sau au fost încadraţi în grad de dizabilitate în urma experienţelor nucleare, avariilor cu radiaţie ionizantă şi a consecinţelor lor la obiectivele atomice civile sau militare, beneficiază de compensaţie bănească lunară în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare.

  Mărimea compensaţiei se indexează anual la 1 aprilie, conform hotărârii de Guvern, reieşind din creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum pentru anul  precedent.

  Prin Hotărârea Guvernului nr. 154 din 15 martie 2017, compensaţia bănească lunară în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare începând cu 1 aprilie curent,  a fost   indexată cu  6,8 %. Prin urmare, cuantumul compensaţiei de la 1 aprilie 2017 constituie  676,19 lei lunar.

  Compensaţia bănească lunară în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare a fost indexată pentru  2 049  de beneficiari.

  În luna aprilie 2017mijloacele financiare vor fi transferate spre plată prestatorilor de servicii de plată pentru plata compensaţiei în mărimea indexată.

  Direcţia generală prestaţii sociale

   

   

   
Arrow Prev

             

             

  

Arrow Next