• Prima   /  Mass-media   /  Noutăţi  /  Indexarea anuală a pensiei

  Indexarea anuală a pensiei

   31.03.2017    4819 Accesări    

  Prin Hotărârea de Guvern nr. 154 din 15.03.17 cu privire la indexarea prestaţiilor de asigurări sociale şi a unor prestaţii sociale de stat,  pentru realizarea articolului 12 din Legea156-XIV din 14.10.1998 privind sistemul public de pensii, este stabilit cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă în valoare de 961 lei, ceea ce reprezintă echivalentul cuantumului venitului lunar minim garantat.

  Totodată, cuantumul pensiei minime de dizabilitate reprezintă: în cazul unei dizabilităţi severe - 720,75 lei;  în cazul unei dizabilităţi accentuate - 672,70 lei; în cazul unei dizabilităţi medii - 480,50 lei.  În cazul în care cuantumul pensiei calculat conform legii este mai mic decât cuantumul pensiei minime pentru categoria respectivă, diferenţa dintre aceste cuantumuri, inclusiv indexate, se acoperă din mijloacele bugetului de stat.

  De la 1 aprilie, curent, pensiile au fost indexate cu 6,8%. Potrivit Legii 156-XIV din 14.10.1998 privind sistemul public de pensii, coeficientul de indexare constituie creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum pentru anul precedent, determinate în modul stabilit de Guvern, indexării fiind supusă numai partea de pensii achitată din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat.   

  Această indexare este prevăzută pentru următoarele categorii de pensii:

  - toate pensiile stabilite şi recalculate în temeiul Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii;

  - pensiile pentru vechime în muncă, stabilite conform Legii nr. 437-XII din 27 decembrie 1990 cu privire la asigurarea cu pensii de stat în Republica Moldova şi Hotărârii Guvernului nr. 865 din 29 decembrie 1992 „Cu privire la pensiile pentru vechime în muncă a cadrelor din domeniul învăţământului şi ocrotirii sănătăţii", care se achită din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat;

  - pensiile funcţionarilor publici, stabilite în temeiul Legii serviciului public nr. 443-XIII din 4 mai 1995;

  - pensiile colaboratorilor vamali, stabilite în temeiul Legii serviciului în organele vamale nr. 1150-XIV din 20 iulie 2000;

  - pensiile stabilite în temeiul Legii nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobâl;

  - compensaţia bănească lunară în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare care contribuie la eliminarea din organism a radionuclizilor pentru persoanele participante la lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobâl şi la experienţele nucleare, avariile cu radiaţie ionizantă şi a consecinţelor lor la obiectivele atomice civile sau militare, stabilită în temeiul Legii nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobâl - de la 1 aprilie 2017 se stabileşte în cuantum indexat;

  - pensiile stabilite în temeiul Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993.

  De la 1 aprilie 2017, pensiile minime, stabilite în temeiul Legii nr. 1544-XII din 23 iunie 1993, se determină în cuantum indexat.

            Direcţia comunicare şi mass-media

   

   

   
Arrow Prev

             

             

  

Arrow Next