• Prima   /  Mass-media   /  Noutăţi  /  Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 2 luni ale anului 2017

  Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 2 luni ale anului 2017

   17.03.2017    1409 Accesări    

  Pe parcursul primelor 2 luni ale anului 2017 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 2976,8 mil. lei, ceea ce reprezintă  17,0% din suma anuală aprobată de 17513,8 mil. lei.

  Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 1646,3 mil. lei, sau 14,4% din suma anuală aprobată de 11403,7 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2016, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate a înregistrat o creştere cu 294,5 mil. lei.

  Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 1329,7 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:

  - 859,7 mil. lei - destinate plăţii  prestaţiilor de asistenţă  socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 16,5% din suma anuală aprobată pe anul 2017 şi sînt cu 241,5 mil. lei (39,1%) mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent;

  - 470,0 mil. lei (52,3% din suma anuală aprobată pentru anul 2017) - destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii, precum şi pentru acoperirea decalajului temporar de casă a mijloacelor financiare în BASS în perioada de plată a prestaţiilor sociale.

  Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 2783,7 mil. lei sau 15,9% din suma anuală aprobată de 17513,8 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2016, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada analizată a anului curent  a fost mai mare cu 399,5 mil. lei.

  Casa Naţională de Asigurări Sociale şi-a onorat integral obligaţiile financiare faţă de beneficiari şi toate tipurile de prestaţii sociale au fost finanţate în volum deplin, fără restanţe.

  În primele 2 luni ale anului 2017 veniturile totale executate au depăşit cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 193,1mil. lei.

  Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia de 1 martie 2017 a constituit 319,4 mil. lei. 

  Direcţia planificare bugetară  

   

   

   
Arrow Prev

             

             

  

Arrow Next