• Prima   /  Mass-media   /  Noutăţi  /  Particularităţi privind calcularea şi virarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat în anul 2017

  Particularităţi privind calcularea şi virarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat în anul 2017

   30.01.2017    10234 Accesări    

  Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017, nr. 286 din 16.12.2016 (Monitorul oficial nr. 472-477 din 27.12.2016), prevede păstrarea tarifelor contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în formă procentuală la nivelul anului 2016, iar  în sumă fixă s-a majorat şi constituie suma de 7 512 lei.

  De asemenea, termenele şi modul de prezentare a declaraţiilor şi de achitare a contribuţiilor rămân neschimbate.   

  Explicaţii pe mai multe compartimente ale prevederilor Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017, atât pentru persoanele juridice, cât şi pentru persoanele fizice, sunt prezentate în documentul „Particularităţile calculării şi virării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2017".

  Textul integral al documentului „Particularităţile calculării şi virării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2017" poate fi accesat pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări Sociale la rubrica Cadrul juridic/Acte normative interne/Dispoziţii.

             Şef Direcţia generală evidenţa contribuabililor                                                           

   

   

   
Arrow Prev

             

             

  

Arrow Next